Uroczystość wręczenia Nagrody im. Marcelego Nenckiego 2016

17 października 2016 r. godz. 15:30 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Nagroda im. M. Nenckiego zostanie wręczona prof. Angelo Azzi’emu z Tufts University, Human Nutrition Research Center of Aging, Boston, USA . Laureat nagrody wygłosi wykład pt. „Molecular mechanism of vitamin E: some light at the end of the antioxidant tunnel”. Prof. A. Azzi jest siódmym laureatem Nagrody Nenckiego, ustanowionej przez Radę Naukową Instytutu Nenckiego w celu uhonorowania wybitnych uczonych, którzy są równocześnie szczególnymi przyjaciółmi Instytutu.