Wizyta zdolnej młodzieży w Instytucie Nenckiego (program Adamed StartUp)

W dniu 23 lipca 2015 r. Fundacja Nenckiego zorganizowała wizytę dla zdolnej młodzieży w pracowniach Instytutu Biologii Doświadczalnej. Młodzież ta brała udział w obozie naukowym zorganizowanym przez Fundację Grupy Adamed w ramach programu Adamed SmartUP.

Młodzież gościły pracownie Instytutu Nenckiego:

Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych (Katarzyna Kolczyńska) – Jak zmienia się morfologia i funkcja komórek tłuszczowych (adipocytów) w zależności od stanu fizjologicznego tkanki tłuszczowej?

Pracownia Bioenergetyki Błon Biologicznych (Joanna Szczepanowska, Jarosław Walczak) – Badania fizjologii mitochondriów w komórce.

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych (Tytus Bernaś, Artur Wolny) – Obrazowanie struktur komórkowych przy użyciu konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej oraz przedstawienie architektury komórek/tkanek.

Pracownia Neuropsychologii (Kamila Nowak, Anna Dacewicz) – W jaki sposób badacze starają się poznać ludzki mózg za pomocą różnych zadań i testów oraz metod neuroobrazowania?

Pracownia Psychofizjologii (Hanna B. Cygan) Poznanie metody rejestracji aktywności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Model mózgu.

Pracownia Modeli Zwierzęcych (Natalia Chwin, Bartosz Zglinicki) – Charakteryzowanie linii transgenicznych myszy pod względem kognitywnym (IntelliCage, klatka Skinnera) oraz metabolicznym (klatki metaboliczne).

Pracownia Obrazowania Mózgu (Marek Wypych, Małgorzata Wierzba, Łukasz Bola) – Zapoznanie uczestników z techniką obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).

Fundacja Nenckiego serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które pomimo okresu wakacyjnego wzięły udział w prezentacji pracowni.