Zmiany personalne w Zarządzie Fundacji Nenckiego

Zarząd Fundacji Nenckiego serdecznie dziękuje dr. Arturowi Czuprynowi za cenny wkład i pracę przy organizowaniu działalności Fundacji. Jest nam przykro, że był zmuszony złożyć rezygnację i życzymy mu wszystkiego najlepszego.
Jednocześnie witamy gorąco dr hab. Annę Wasik, która weszła do Zarządu Fundacji. Życzymy jej wielu sukcesów w nowej działalności.

Zarząd Fundacji

ODWOŁANY Wykłady Fundacji Nenckiego: „Cyfrowe atlasy mózgu. Neuroanatomia, obrazowanie i internet”

Ze względu na niezależne od nas czynniki jesteśmy zmuszeni odwołać planowany wykład, który odbędzie się w innym czasie. Jeśli uda się nam zapewnić inny wykład w tym dniu, poinformujemy w najbliższym czasie.

18 marca 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład Piotra Majki pt.: „Cyfrowe atlasy mózgu. Neuroanatomia, obrazowanie i internet”

Wykład będzie dotyczył cyfrowych atlasów mózgów zwierząt laboratoryjnych, zagadnienia łączącego w sobie wiele dziedzin – od neuroanatomii, czyli nauki o budowie mózgu, aż po techniki udostępniania danych stosowane w internecie. Słuchacze dowiedzą się, jak można badać budowę mózgu przy użyciu klasycznych technik histologicznych oraz immunohistochemicznych oraz za pomocą nowoczesnych, nieniszczących sposobów obrazowania mózgu. Wykładowca opowie, czym są atlasy mózgów, jak się je tworzy, do czego służą i jak są wykorzystywane podczas pracy neurobiologa. Przedstawi również przykłady atlasów mózgów dostępnych publicznie w internecie.

(Piotr Majka jest doktorantem w Pracowni Neuroinformatyki Instytutu Nenckiego PAN. Zajmuje się metodyką tworzenie oraz udostępniania cyfrowych atlasów mózgu. Jest członkiem Programu Cyfrowych Atlasów Mózgu w ramach International Neuroinformatics Coordinating Facility.)

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Od bakterii do złogów w tkankach człowieka czyli o procesie biomineralizacji w normie i w stanach patologicznych”

 11 lutego 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr Agnieszki Strzeleckiej-Kiliszek pt.: „Od bakterii do złogów w tkankach człowieka czyli o procesie biomineralizacji w normie i w stanach patologicznych

Słuchacze dowiedzą się, jak przebiega proces biomineralizacji (od bakterii po organizm człowieka), dlaczego ważna jest dla nas odpowiednia dieta i czy potrzebne są nam suplementy jonów. W trakcie wykładu zostaną dodatkowo przedstawione aktualne odkrycia w badaniach nad biomateriałami i możliwości ich wykorzystania do odtwarzania ubytków zębów i kości, spowodowanych urazami lub chorobami zaburzającymi mineralizację.

(Dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek pracuje w Pracowni Biochemii Lipidów Instytutu Nenckiego PAN, w której badane są wewnątrzkomórkowa homeostaza wapnia, przekazywanie sygnału wapniowego w komórce i transport jonów wapnia przez błony biologiczne ze szczególnym uwzględnieniem roli aneksyn, rodziny homologicznych białek wiążących jony wapnia i lipidy.)