Teorya jestestw organicznych

sniadecki_teorya_smallTytuł: „Teorya jestestw organicznych”

Autor: Jędrzej Śniadecki (1768-1838)

Wydawca: nakł. Józefa Zawadzkiego,1861, Wilno

„Teorya jestestw organicznych” Jędrzeja Śniadeckiego ukazała się po raz pierwszy drukiem u samego progu XIX w. (t. I w 1804 r, t. II w 1811 r.). Jest dziełem, które dało jej autorowi poczesne miejsce wśród twórców nowożytnej biologii. Śniadecki przedstawił w nim fundamentalną koncepcję krążenia materii w przyrodzie, jej nieustającej przemiany, która wiąże przyrodę martwą z tworami żywymi. „Teorya…”, mimo kilku wydań polsko- i obcojęzycznych, nie wywarła na rozwój biologii takiego wpływu, jakiego można by się spodziewać. Była dziełem zbyt nowatorskim, wyprzedzającym swój czas, a zawarte w nim koncepcje nie mogły być jeszcze prawidłowo zweryfikowane, ze względu na stan ówczesnej wiedzy chemicznej.*

*(Oprac. na podstawie Historia Nauki Polskiej. T. II. Red. B. Suchodolski, Wrocław 1970)

Dziś z tą niezwykłą książką możemy zapoznać się w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych. Czytaj, link do RCIN