Monthly Archives: April 2012

20 kwietnia 2012 r. (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

Dnia 23 kwietnia 2012 r. minęło 10 lat od śmierci Profesora Bogusława Żernickiego, wybitnego polskiego neurofizjologa, który całe swoje życie zawodowe związał z Instytutem Nenckiego. Dla uczczenia Jego pamięci Fundacja Nenckiego przypomniała sylwetkę Profesora w wydaniu specjalnym „Tygodnika Nenckiego”, który ukazał się 20 kwietnia 2012 r. jako nr 18 (321). <Zobacz> 

Posted in Aktualności