Historia Jednego Zdjęcia

Jednym ze statutowych celów Fundacji Nenckiego jest propagowanie dziedzictwa naukowego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Stąd Fundacja Nenckiego z okazji 10 rocznicy swojego powołania rozpoczyna projekt „Historia Jednego Zdjęcia”. Ideą projektu jest opowiedzenie 100-letniej historii Instytutu Nenckiego przez zdjęcia wzbogacone szczegółowym opisem ilustrowanego obrazu m.in. ze szczególnym uwzględnieniem osób przedstawionych na zdjęciu oraz okoliczności jego wykonania. Zdjęcia mogą dotyczyć szeroko rozumianej pracy w Instytucie Nenckiego tzn. zdjęcia z pracy badawczej, uroczystości instytutowych, obron rozpraw doktorskich, pobytu na stażach naukowych, uczestnictwa w konferencjach, warsztatach i spotkaniach towarzyskich itp.. Oczekujemy, że otrzymamy zdjęcia, które są nadal w archiwach rodzinnych i nie były jeszcze publikowane a które powstały przy okazji działalności w Instytucie Nenckiego.

Ogólne zasady projektu:

– zdjęcia, w formacie JPG, powinny być przesłane e-mailem (temat e-maila: „historia jednego zdjęcia”) na adres fundacja.nenckiego@nencki.edu.pl wraz z tekstem opisującym zdjęcie i okoliczności jego wykonania (do 1000 znaków ze spacjami). Opis zdjęcia powinien być sygnowany przez autora tekstu.

– otrzymywane zdjęcia, dobrej jakości technicznej, będą publikowane na bieżąco w dedykowanych serwisach Facebook oraz Instagram. Najciekawsze zdjęcia będą następnie publikowane na stronie internetowej Fundacji Nenckiego.

– przesłanie zdjęcia e-mailem jest tożsame z wyrażeniem zgody na jego publikowanie przez Fundację Nenckiego dla realizacji celów statutowych.

– Projektu wystartował 1 lipca 2021 roku i będzie kontynuowany przez kolejne 12 miesięcy. Szanowni Państwo,

Zapraszamy do dołączenia do grupy FB Historia Jednego Zdjęcia – Fundacja Nenckiego: https://www.facebook.com/groups/830825617815691

W 1932 r. Instytut Nenckiego stworzył Stację Morską na Helu, którą kierował prof. Mieczysław Bogucki, fizjolog bezkręgowców, ekolog. Badał m.in. przepuszczalność błon jajowych u ryb oraz zdolności adaptacyjne zwierząt morskich do zmian zasolenia wody. Dodatkowo zajmował się cyklem rozwojowym meduzy Aurelia aurita w Bałtyku. Stacja Morska zaczynała od stu metrów wadratowych w budynku Morskiego Urzędu Rybackiego. Akwaria były lokowane w piwnicy. Stacja miała na wyposażeniu jedną łódź wiosłową, żaglówkę i statek Ewa. Na stacji prowadzono zajęcia dla tudentów. Na zdjęciu wykonanym w 1933 roku na Helu, od lewej: K. Demel i A. Netzel z uczestnikami III Kursu Biologii Morza. Ze zbiorów A. Ropelewskiego.