Portret Neuronu 2021

Portret Neuronu 2021 to konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych w województwie –warmińsko mazurskim. Na konkurs plastyczny: „Portret neuronu 2021” wpłynęlo ponad 150 prac, bardzo ciekawych plastycznie i w nowatorski sposób ujmujących to zagadnie. Jury zdecydowało o przyznaniu 4 równorzędnych nagród oraz 14 wyróżnień.

Nagrodzone i wyróżnione prace wkrótce zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Fundacji Nenckiego oraz w mediach społecznościowych.