Portret neuronu 2020

Konkurs „ Portret neuronu”  2020 skierowany był do dzieci i młodzieży województwa mazowieckiego. Na konkurs można było nadsyłać prace wykonane dowolną techniką plastyczną. Dopuszczalne było przesłanie pracy w wersji elektronicznej (zdjęcie TIFF, JPEG), lub oryginały (na adres Fundacji). Na konkurs nadesłano 603 prace, w tym 583 prace nadeszły ze szkół podstawowych i 20 ze szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z regulaminem konkursu (link), Jury oceniające nadesłane prace zwracało uwagę na umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne. Większość prac była bardzo ciekawa, oryginalna, pomysłowa i piękna plastycznie, dlatego Jury postanowiło przyznać większą pulę nagród (książek i bonów do EMPIku) oraz wyróżnień (bonów do EMPIKu) w każdej z 3 kategorii wiekowej.

Gorące podziękowania przesyłamy na ręce nauczycieli i opiekunów, którzy zmobilizowali swoich podopiecznych do wzięcia udziału w tym Konkursie, służyli im pomocą, radą oraz dostarczyli prace plastyczne do Fundacji. W tym miejscu chcieliśmy szczególnie podziękować:

Pani Joannie Wielgo-Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Piastowie,

Pani Agnieszce Małek z ZSP nr 7 w Warszawie,

Pani Jolancie Saheed ze Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie,

Pani Alinie Stańczak ze Szkoły Podstawowej w Jasieńcu,

Pani Katarzynie Bartold ze Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim,

Pani Annie Maleszewskiej ze Szkoły podstawowej nr 9 w Pruszkowie,

Pani Renacie Kozak z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Aleksander” oraz

Pani Patrycji Rozmysłowicz-Komosie ze Szkoły podstawowej nr 5 w Pruszkowie,

za bardzo aktywny udział uczniów w Konkursie „Portret Neuronu”.