Rada Fundatorów

Prof. Lech Wojtczak†
Prof. Leszek Kuźnicki†
Prof. Jacek Kuźnicki
Prof. Jerzy Duszyński
Prof. Anna Grabowska
Prof. Leszek Kaczmarek
Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. Małgorzata Kossut
Prof. Maciej Nałęcz
Prof. Krzysztof Turlejski
Prof. Adam Szewczyk