Rada Fundacji

prof. Maciej Nałęcz (przewodniczący)
prof. Małgorzata Kossut (wice-przewodnicząca)
prof. Adam Szewczyk (sekretarz)

prof. Jerzy Duszyński
prof. Anna Grabowska
prof. Leszek Kaczmarek
prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek
prof. Stefan Kasicki
prof. Krzysztof Turlejski
prof. Andrzej Wróbel
prof. Hanna Fabczak