Historia Fundacji

Historia Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych

Inauguracja działalności Fundacji Nenckiego 14 listopada 2012 r. (przemawia prof. Lech Wojtczak przewodniczący Rady Fundatorów i Rady Fundacji Nenckiego)

Inauguracja działalności Fundacji Nenckiego 14 listopada 2012 r. (przemawia prof. Lech Wojtczak przewodniczący Rady Fundatorów i Rady Fundacji Nenckiego)

Z inicjatywą założenia Fundacji Nenckiego wystąpił, z okazji obchodów 80-lecia Instytutu Nenckiego PAN , w roku 1998, prof. Maciej Nałęcz, ówczesny dyrektor Instytutu Nenckiego PAN, ale idea powołania Fundacji urzeczywistniła się dopiero 10 lat później. Z okazji 90. rocznicy powołania Instytutu Nenckiego, w 2008 r., ówczesny dyrektor Instytutu prof. Adam Szewczyk zrealizował plan powołania Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Powołano wówczas specjalny Zespół do spraw tworzenia Fundacji, z dr Ewą Nowak, która z ramienia dyrekcji koordynowała ten projekt. Aktywnie w prace zespołu, w które  włączyli się profesorowie Jacek Kuźnicki, Leszek Kuźnicki oraz także Lech Wojtczak, późniejszy pierwszy Przewodniczący Rady Fundacji  trwały w sumie trzy lata zostały zakończone sukcesem. Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, z siedzibą w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN przy ul Pasteura 3, 02-093 w Warszawie, ustanowiona aktem notarialnym 19 grudnia 2011 r., i wpisana postanowieniem sądu z dnia 26. 03. 2012 r. do Krajowego Rejestru Sądowego, zainaugurowała swoją działalność 14 listopada 2012 r.

Władze Fundacji

Rada Fundatorów, inauguracja działalności Fundacji Nenckiego 14 listopada 2012 r. (Od lewej profesorowie: Jacek Kuźnicki, Jerzy Duszyński, Małgorzata Kossut, Leszek Kaczmarek, Maciej Nałęcz, Lech Wojtczak, Leszek Kuźnicki)

Rada Fundatorów, inauguracja działalności Fundacji Nenckiego 14 listopada 2012 r. (Od lewej profesorowie: Jacek Kuźnicki, Jerzy Duszyński, Małgorzata Kossut, Leszek Kaczmarek, Maciej Nałęcz, Lech Wojtczak, Leszek Kuźnicki)

Rada Fundatorów i Rada Fundacji: Założycielami Fundacji byli profesorowie wywodzący się z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności tworzący Radę Fundatorów: Lech Wojtczak, Leszek Kuźnicki, Leszek Kaczmarek, Małgorzata Kossut, Jerzy Duszyński, Jacek Kuźnicki, Maciej Nałęcz, do których dołączyli w 2017 r. Bożena Kamińska-Kaczmarek, Anna Grabowska, Krzysztof Turlejski. Organem nadzorczym Fundacji Nenckiego jest Rada Fundacji, w skład której wchodzą członkowie Rady Fundatorów oraz profesorowie Adam Szewczyk, Andrzej Wróbel i Stefan Kasicki, który w pierwszej kadencji pełnił funkcję prezesa Zarządu Fundacji. W międzyczasie z Rady Fundatorów i Rady Fundacji wystąpił prof. Jacek Kuźnicki. Do września 2019 r. prof. Lech Wojtczak (1925-2019) pełnił funkcję

Spotkanie po wykładzie inaugurującym działalność Fundacji Nenckiego „Teoria Biologii” wygłoszonym przez prof. Jerzego Dzika (Instytutu Paleobiologii PAN) 14 listopada 2012 r.

Spotkanie po wykładzie inaugurującym działalność Fundacji Nenckiego „Teoria Biologii” wygłoszonym przez prof. Jerzego Dzika (Instytutu Paleobiologii PAN) 14 listopada 2012 r.

przewodniczącego Rady Fundacji. W lutym 2020 r na tę funkcję wybrany został prof. Maciej Nałęcz. Zastępcą przewodniczącego od początku istnienia Fundacji jest prof. Leszek Kuźnicki , sekretarzem do 2017 r. był prof. Leszek Kaczmarek a od 2017 roku na tę funkcję wybrana została prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek.

Zarząd Fundacji: W skład Zarządu pierwszej kadencji (2012-2017) wchodzili prof. Stefan Kasicki –prezes, prof. Joanna Szczepanowska z-ca prezesa , dr Ewa Nowak Olszewska sekretarz, oraz członkowie: Monika Małecka-Krawczyk, Artur Czupryn. Do Zarządu Fundacji w 2014 r. dołączyła dr hab. Anna Wasik, zastępując dr Artura Czupryna. Druga kadencja działalności Fundacji rozpoczęła się w 2017 roku i na prezesa Zarządu wybrana została dr hab. Hanna Fabczak a do prac w Zarządzie dołączyła prof. Jolanta Ejsmont-Karabin. W latach 2018-2019 r. Zarząd Fundacji opuściły Monika Małecka-Krawczyk, Anna dr hab. Wasik, dr Ewa Nowak Olszewska, prof. Jolanta Ejsmont-Karabin. Obecny (stan na 1 styczeń 2021 roku) skład Zarządu Fundacji wygląda następująco: dr hab. Hanna Fabczak – prezes, Joanna Szczepanowska z-ca prezesa, dr hab. Dorota Nowicka – sekretarz i członkowie: dr hab. Grażyna Mosieniak, dr Kinga Szydłowska, dr Marek Wypych.