O fundacji

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych została powołana przez grupę profesorów tworzących Radę Fundatorów i Radę Fundacji w dniu 19 grudnia 2011 r. Rada powołała Zarząd Fundacji Nenckiego, który uzyskał wpis Fundacji do niezbędnych dla działania rejestrów. Z dniem 23 maja 2012 r. Fundacja rozpoczęła działanie.

Nasza działalność ma na celu przybliżenie nauk biologicznych młodym ludziom, by ich zachęcić do twórczego rozwijania tych nauk. Swoje działania kierujemy przede wszystkim do dwóch grup wiekowych: uczniów i studentów (do 25 roku życia) i młodych pracowników nauki (do 35 roku). Statutowym celem powołania Fundacji Nenckiego jest wspieranie działalności naukowej, popularyzatorskiej, kształceniowej i oświatowej z zakresu biologii. W szczególności Fundacja będzie inicjować i promować wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, wspierać rozwój naukowy wybitnych młodych badaczy i członków kół naukowych oraz prace badawcze wyróżniających się naukowców przez współfinansowanie publikacji ich wyników, promować wykonywania prac licencjackich i magisterskich w Instytucie Nenckiego oraz propagować jego dziedzictwo naukowe.

Jednak żadna działalność nie może się opierać tylko na dobrej woli ludzi, niezbędne są też fundusze zapewniające realne wsparcie młodych naukowców.