Mój mózg, jestem, myślę czuję 2021

W 2021 r. konkurs zatytułowany „Mój mózg, jestem, myślę czuję” adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego. Nadesłano blisko 500 prac. Ten trudny temat, nie tak oczywisty jak „Portret neuronu”, nie zraził młodych artystów, którzy wykazali się ogromną kreatywnością i wykonali bardzo interesujące prace, posługując się różnorodnymi technikami plastycznymi, co można zobaczyć, śledząc nagrodzone prace na stronie Fundacji.