„Neuroplastyczny umysł molekularny” – wykład online prof. Leszka Kaczmarka na Tygodniu Mózgu. 15 marca godz. 17.00

Już we wtorek 15 marca 2022 o godz. 17.00 prof. Leszek Kaczmarek wygłosi wykład z okazji Tygodnia Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego

Wykład pt. „Neuroplastyczny umysł molekularny” obędzie się za pośrednictwem platformy Zoom Webinar pod linkiem: https://zoom.us/j/97616937577

Tematyka wykładu:

Zrumienienie istoty umysłu stanowi zapewne największe wzywanie stojące przed nauką. W naszych badaniach, rozpoczętych w połowie lat 80-tych podjęliśmy to wyzwanie, zakładając, że biologia molekularna dostarcza odpowiednio mocnych narzędzi badawczych aby mu sprostać. Z kolei zjawiska uczenia się i pamięci, stanowiące ważne aspekty umysłu i które można modelować stosunkowo łatwo u zwierząt, stwarzają możliwości przeprowadzenia odpowiednich eksperymentów. W istocie, odkryliśmy, że uczeniu się u gryzoni towarzyszą zmiany aktywności genu, kodującego białko c-Fos. Z kolei inni badacze, w tym samym czasie, pokazali, że białko to działa jako regulator funkcji licznych genów. W sumie, odkrycia te pozwoliły na zaproponowanie hipotezy, że w procesach uczenia się i pamięci, a szerzej w funkcjonowaniu umysłu, zmiany aktywności genów odgrywają fundamentalną rolę. Trzy linie dowodów wspierają kluczową rolę c-Fos w uczeniu się i pamięci: (i) uczenie się pobudza jego aktywność; (ii) blokowanie c-Fos upośledza, podczas gdy aktywacja neuronów, wyrażających c-Fos, wspomaga uczenie się i pamięć; (iii) do genów docelowych dla c-Fos/AP-1 w pobudzonych neuronach, należą m.in. geny kodujące tkankowy inhibitor metaloproteaz-1 (TIMP-1) oraz metaloproteazę macierzową 9 (MMP-9), które to białka odgrywają kluczową rolę w plastyczności synaptycznej, leżącej u podstaw uczenia się i pamięci. Synapsy to miejsca kontaktu komórek nerwowych, tworzących w mózgu wielką sieć. Plastyczność synaptyczna jest własnością tej sieci, pozwalającą na jej reorganizację w odpowiedzi na bodźce środowiska zewnętrznego i odpowiednie dostosowania się mózgu do sterowania adekwatną odpowiedzią organizmu na zmiany w owym środowisku. TIMP-1 i MMP-9 tworzą działający zewnątrzkomórkowo układ enzymatyczny, aktywny miejscowo wokół synaps pobudzających i modulujący ich morfologię, skład biochemiczny oraz efektywność. W prowadzonych przez nas i innych badaczy doświadczeniach na zwierzętach wykazano zaangażowanie MMP-9 w różnych stanach neuropsychicznych, np. rozwoju padaczki, zaburzeniach ze spektrum autyzmu, rozwoju uzależnienia i depresji. U ludzi MMP-9 przyczynia się do padaczki, uzależnienia od alkoholu i kokainy, zespołu łamliwego chromosomu X, schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Łącznie wszystkie te sytuacje można uznać za przykładowe dla zdrowego lub chorego umysłu. Zmiany plastyczności synaptycznej (fizjologiczne, jak też patologiczne) stanowią zaś podstawę tych wszystkich zjawisk, a białko MMP-9 wydaje się być  ich wspólnym mianownikiem.

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, urodzony w1957 roku, jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem European Molecular Biology Organization (EMBO) oraz Academia Europaea. Pełni funkcję kierownika Pracowni Neurobiologii oraz jednostki badawczej BRAINCITY Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Jest autorem ponad 250 publikacji w czasopismach międzynarodowych (cytowanych kilkanaście tysięcy razy); wypromował ponad 40 doktorantów, kilkanaścioro jego wychowanków uzyskało habilitację, a kilkoro tytuł profesora. Wygłosił ponad 450 wykładów na zaproszenie na zjazdach, sympozjach i seminariach naukowych; był członkiem komitetów programowych czołowych konferencji międzynarodowych; był kierownikiem ponad 50 projektów badawczych przyznanych w konkursach krajowych i międzynarodowych; pełnił liczne funkcje w znaczących krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych. Najważniejsze osiągnięcia naukowe to: wyjaśnienie roli białka c-Myc w regulacji cyklu podziałowego komórki; odkrycie zmian aktywności genów w uczeniu się; pokazanie programowanej śmierci komórek nerwowych w mózgu dorosłych zwierząt; odkrycie i wyjaśnienie roli metaloproteazy macierzowej, MMP-9 w plastyczności synaptycznej, uczeniu się i pamięci oraz w rozwoju padaczki. Został wyróżniony m.in. Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP); Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za Wybitny Dorobek Naukowy (2011); nominacją w plebiscycie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Nauka Wolność” na 25 najważniejszych wydarzeń i osiągnięć nauki w Polsce w latach 1989–2014; kilkoma Nagrodami im. Jerzego Konorskiego Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego oraz Komitetu Neurobiologii PAN za najlepszą polską pracę badawczą z zakresu neurobiologii, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

“Neuroplastyczność” – wykład online prof. Małgorzaty Kossut na Tygodniu Mózgu. 14 marca godz. 17.00

Już w poniedziałek 14 marca 2022 o godz. 17.00 prof. Małgorzata Kossut wygłosi wykład inaugurujący Tydzień Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego

Wykład pt. “Neuroplastyczność” obędzie się za pośrednictwem platformy Zoom Webinar pod linkiem: https://zoom.us/j/99970186013

Tematyka wykładu:

Neuroplastyczność to podstawowa własność układu nerwowego, dzięki której możliwa jest  odbudowa utraconej na skutek uszkodzenia mózgu funkcji, naprawa zaburzeń rozwojowych a przede wszystkim uczenie się i pamięć. Definiuje się ją jako trwałą zmianę własności neuronów zachodzącą pod wpływem dochodzących z otoczenia bodźców. Wykład będzie zawierał omówienie synaptycznych i neuronalnych mechanizmów umożliwiających neuroplastyczność, na przykładzie uczenia się, plastyczności kompensacyjnej po utracie kończyn i reorganizacji mózgu po udarze.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossut jest neurobiologiem, absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskała w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Staż podoktorski odbyła na University of Pennsylvania i w Oxford University. Zajmuje się neuronalnymi i molekularnymi mechanizmami uczenia się i pamięci i obrazowaniem mózgu. Bada także plastyczność mózgu po udarze. Jako jedna z pierwszych udowodniła istnienie kompensacyjnych zmian plastycznych w dorosłej korze mózgowej. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, ACADEMIA EUROPEA oraz członkiem założycielem European DANA Alliance for the Brain

Malgorzata Kossut, biolog. © Leszek Zych

Tygodnia Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego – „Zagadki Neuroplastyczności”

Szanowni Państwo,

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz Instytut Nenckiego mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na Tydzień Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego.

Temat przewodni tegorocznego Tygodnia Mózgu w Instytucie Nenckiego to: „Zagadki Neuroplastyczności”

Zapraszamy Państwa na 5 wykładów online w dniach 14-18 marca o godzinie 17.00

Prof. dr hab. Małgorzata Kossut, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
“Neuroplastyczność”
poniedziałek 14.03.2022 godz. 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/99970186013

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
„Neuroplastyczny umysł molekularny”
wtorek 15.03.2022 godzina 17.00,  link do wykładu: https://zoom.us/j/97616937577

Dr n. med. Marcin Leśniak, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
“Terapia zaburzeń poznawczych po udarze mózgu – czy to działa?”
środa 16.03.2022 godzina 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/97843674771

Prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
“Jak nauka czytania zmienia mózg”
czwartek 17.03.2022 godzina 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/99908662486

Dr Łukasz Bola, Instytut Psychologii PAN
“Co robi kora wzrokowa osoby niewidomej? O plastyczności mózgu wywołanej utratą wzroku”
piątek 18.03.2022 godz. 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/98805447988

Szczegóły wkrótce na stronach:
https://www.facebook.com/TydzienMozgu/
https://www.facebook.com/FundacjaNenckiego
http://nenckifoundation.eu/

Tydzień Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego

Szanowni Państwo,

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz Instytut Biologii Doświadczalnej PAN mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na Tydzień Mózgu 2022 w Instytucie Nenckiego.

Temat przewodni tegorocznego Tygodnia Mózgu w Instytucie Nenckiego to: „Zagadki Neuroplastyczności”

Zapraszamy Państwa na 5 wykładów online w dniach 14-18 marca o godzinie 17.00:

Prof. dr hab. Małgorzata Kossut, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

“Neuroplastyczność”

poniedziałek 14.03.2022 godz. 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/99970186013

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

„Neuroplastyczny umysł molekularny”

wtorek 15.03.2022 godzina 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/97616937577

Dr n. med. Marcin Leśniak, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

“Terapia zaburzeń poznawczych po udarze mózgu – czy to działa?”

środa 16.03.2022 godzina 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/97843674771

Prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

“Jak nauka czytania zmienia mózg”

czwartek 17.03.2022 godzina 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/99908662486

Dr Łukasz Bola, Instytut Psychologii PAN

“Co robi kora wzrokowa osoby niewidomej? O plastyczności mózgu wywołanej utratą wzroku”

piątek 18.03.2022 godz. 17.00, link do wykładu: https://zoom.us/j/98805447988

Szczegóły wkrótce na stronach:

https://www.facebook.com/TydzienMozgu/

https://www.facebook.com/FundacjaNenckiego

http://nenckifoundation.eu/

Wykłady Tygodnia Mózgu 2021 już online – zapraszamy do oglądania

Szanowni Państwo,

Nagrania wszystkich wykładów Tygodnia Mózgu 2021 można już obejrzeć na kanale Instytutu Nenckiego w serwisie Youtube. Jeszcze raz dziękujemy Wykładowcom za udział w Tygodniu Mózgu, a Państwa serdecznie zapraszamy do odsłuchania tych wartościowych wykładów.

„Rola diety w patogenezie i profilaktyce choroby Alzheimera” dr Anna Mietelska-Porowska, Instytut Nenckiego PAN

„Czy można odmłodzić mózg?” prof. dr hab. Ewa Sikora, Instytut Nenckiego PAN

„Neurobiologiczne mechanizmy uzależnień” prof. dr hab. Marcin Wojnar, Warszawski Uniwersytet Medyczny

„Samotność – nowa choroba cywilizacyjna?” dr hab. Łukasz Okruszek, Instytut Psychologii PAN

„Depresja jako Choroba Cywilizacyjna” prof. dr hab. Dominika Dudek, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tydzień Mózgu 2021 organizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez cały rok” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/468778/20201).

Tydzień mózgu – Lekcja 15.06.2021

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ LEKCJE O MÓZGU ORGANIZOWANĄ PRZEZ
FUNDACJĘ NENCKIEGO: 15 CZERWCA O GODZINIE 11
PROWADZĄCE: DR HAB. EWY KUBLIK ORAZ MGR PATRYCJI DZIANOK “JAK
DZIAŁA NASZ MÓZG? PRZESŁANKI Z ELEKTROENCEFALOGRAFII”

Serdecznie zapraszamy na kolejną lekcję organizowaną przez Fundację Nenckiego pt. “Jak
działa nasz mózg? Przesłanki z elektroencefalografii”. Lekcję poprowadzą Dr hab. Ewa Kublik
oraz mgr Patrycja Dzianok.

Lekcja odbędzie się w środę 15 czerwca 2021 o godzinie 11.00 i będzie miała formę
transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem:
https://zoom.us/j/95940838499

Elektroencefalografia (EEG) to nieinwazyjna, znana od przeszło 100 lat, metoda badania
mózgu. Polega na rejestracji jego bioelektrycznej czynności za pomocą elektrod
umieszczonych na skórze głowy osoby badanej. Za wszystkie nasze myśli, każdy ruch i
emocje odpowiada aktywność komórek nerwowych, które komunikują się ze sobą
przesyłając impulsy elektryczne. EEG jest jedyną nieinwazyjną metodą badawczą, która
pozwala nam uchwycić te impulsy, zapisać je i poddać próbie analizy.
Historia badań EEG jest długa. Znaczny wkład w jej rozwój mieli polscy naukowcy — Nikodem
Cybulski i Adolf Beck, który opublikował w 1890 r. jedną z pierwszych prac na ten temat.
Jednak metodyka EEG ciągle się rozwija i dzięki postępowi technicznemu ma coraz więcej
zastosowań. Używa się jej powszechnie w diagnostyce medycznej padaczki, zaburzeń snu,
utraty świadomości, zawrotach głowy i wielu innych dolegliwościach neurologicznych. EEG
jest pomocne w badaniach naukowych próbujących wyjaśniać neuronalne podłoże naszego
zachowania i procesów poznawczych, takich jak uwaga, pamięć czy samokontrola. Coraz
częściej EEG jest także wykorzystywane przy konstruowaniu tzw. interfejsów mózg-
komputer, dzięki którym możliwe jest przywrócenie chorym osobom niektórych utraconych
funkcji. Interfejsy takie umożliwiają chorym (którzy są całkowicie sparaliżowani) komunikację
z otoczeniem czy też poruszanie „robotyczną” ręką tylko za pomocą myśli!
Podczas lekcji przekażemy podstawowe informacje na temat EEG, krótką historię metody
oraz jej współczesne zastosowania. Zaprezentujemy filmy z naszego laboratorium,
pokazując, jak takie badanie się przeprowadza i demonstrując najbardziej typowe “fale
mózgu”. Zademonstrujemy także inne sygnały bioelektryczne (pochodzące z mięśni głowy i
związane z ruchami gałek ocznych), i wyjaśnimy jak odróżnić je od sygnału z mózgu.
Przygotowaliśmy również pokaz rejestracji EEG na żywo, z użyciem nowoczesnego,
bezprzewodowego systemu.

Dr hab. Ewa Kublik jeszcze pod koniec studiów medycznych zaangażowała się w badania
prowadzone w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Specjalizuje
się w elektrofizjologicznych technikach pozwalających na rejestrację aktywności całego
mózgu (elektroencefalografia, EEG) lub wybranych grup neuronów. Interesuje się
mechanizmami procesów poznawczych, przetwarzania informacji zmysłowych, ich modulacją
przez czynniki emocjonalne. Od lat prowadzi zajęcia dla studentów z rejestracji i analizy EEG.

Mgr Patrycja Dzianok ukończyła kognitywistykę (UMK, Toruń) oraz informatykę stosowaną
(PW, Warszawa). Jest doktorantką w Pracowni Neurobiologii Emocji Instytutu Biologii
Doświadczalnej PAN w Warszawie. Wykorzystując metody neuroobrazowania (w tym
rejestrację i analizę sygnałów EEG) bada podstawy przetwarzania informacji przez mózg oraz
poszukuje wczesnych biomarkerów choroby Alzheimera. Współprowadzi warsztaty EEG dla
studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
Tydzień Mózgu 2021 organizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez cały rok”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/468778/20201).

Wyniki konkursu plastycznego Tygodnia Mózgu 2021!


Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac


Z wielką radością informujemy, że konkurs plastyczny „Mój Mózg: Jestem Myślę Czuję” ogłoszony przez Fundację Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN został rozstrzygnięty. Przepraszamy za opóźnienie, ale liczba uczestników i nadesłanych prac przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zgodnie z regulaminem konkursu, Jury oceniające nadesłane prace zwracało uwagę na umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne. Musimy podkreślić, że większość prac była bardzo ciekawa, oryginalna, pomysłowa i piękna plastycznie, dlatego Jury postanowiło przyznać większą pulę nagród (książek i Kart Podarunkowych do Empiku) oraz wyróżnień (Kart Podarunkowych do Empiku) w każdej z 3 kategorii wiekowych.

Na konkurs nadesłano 458 prac, w tym 362 prace nadeszły ze szkół podstawowych i 96 ze szkół ponadpodstawowych.

„Niezwykły układ nerwowy – ewolucja, budowa i funkcje mózgu” – lekcja online dr hab. Katarzyny Bartkowskiej

Szanowni Państwo,

już w najbliższą środę, 28 kwietnia, o godzinie 11.00 odbędzie się lekcja online pt.: „Niezwykły układ nerwowy – ewolucja, budowa i funkcje mózgu”

Lekcję poprowadzi dr hab. Katarzyna Bartkowska z Instytutu Nenckiego

Lekcja odbędzie się w serwisie zoom, pod linkiem: https://zoom.us/j/96733481688

Układ nerwowy jest bardzo skomplikowanym układem, umożliwiającym prawidłowe reagowanie organizmu na bodźce, właściwe orientowanie się w przestrzeni i przystosowanie się do środowiska. Poszczególne części układu nerwowego ulegały zróżnicowanej ewolucji czego efektem jest większa koncentracja neuronów w określonych częściach tego układu, a dzięki temu większa efektywność i szybkość jego funkcjonowania. Podczas wykładu poruszone zostaną zagadnienia związane z ewolucją układu nerwowego zwierząt bezkręgowych i kręgowców. Omówione zostaną rodzaje komórek budujących układ nerwowy, pokazana zostanie ich różnorodność i sposób przekazywania informacji. Prezentacja przybliży także tajniki anatomii mózgu i funkcje poszczególnych jego struktur. Będzie możliwość zapoznania się ze sposobami badania układu nerwowego prowadzonymi przez neurobiologów.

Dr hab. Katarzyna Bartkowska jest adiunktem w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Zajmuje się wpływem czynników na rozwój struktur mózgu, kory nowej, hipokampa, móżdżku. Ostatnio, jej zainteresowania skupiają się na analizie ekspresji genów warunkujących powstawanie połączeń mózgu, w tym spoidła wielkiego.

Nagrania video z wykładów Tygodnia Mózgu 2020

Szanowni Państwo,
za jakiś czas na kanale youtube Instytutu Nenckiego pojawią się nagrania z wykładów Tygodnia Mózgu 2021, tymczasem zapraszamy do wysłuchania wykładów z roku 2020.

Dr Paweł Boguszewski (Instytut Nenckiego)
“Czy dzięki nowoczesnym technologiom neuronauka wyjaśni zagadkę świadomości?”
https://www.youtube.com/watch?v=gSO8z5u8xQ4

Dr Konrad Maj (Uniwersytet SWPS)
“Multitasking i skutki nadmiernego korzystania z nowych technologii”
https://www.youtube.com/watch?v=PR4GyDyHhuw

Dr hab. Przemysław Tomalski (Instytut Psychologii PAN)
“Smartfony, tablety i rozwój maluchów – czy jest się czego obawiać?”
https://www.youtube.com/watch?v=BsZIV5aibJM

Dr hab. Aneta Brzezicka (Uniwersytet SWPS)
“Gry komputerowe – przyjaciel czy wróg? O wpływie grania w strzelanki i inne gry wideo na funkcjonowanie poznawcze”
https://www.youtube.com/watch?v=yZ3QK5nLUWo

Dr n med. Michał Skalski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
“Tajemnice śpiącego mózgu”
https://www.youtube.com/watch?v=mLnT3IVYFnM

„Jakie tajemnice skrywają mózgi dinozaurów?” – mgr Justyna Słowiak, czwartek 25 marca godz. 11.00

W ramach obchodów Tygodnia Mózgu 2021 Fundacja Nenckiego zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów na lekcję o mózgach dinozaurów, którą poprowadzi pani Justyna Słowiak, doktorantka Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Lekcja rozpocznie się 25 marca o godz. 11.00 na platformie Zoom Webinar – link do lekcji: https://zoom.us/j/97743135089 . Szczegóły poniżej.

Streszczenie prezentacji: Bardzo często można spotkać się z opinią, że dinozaury miały bardzo małe mózgi i przez to nie były zbyt inteligentne. Jednak w ciągu ostatnich 20 lat wiedza paleontologów na temat budowy mózgu różnych dinozaurów znacznie się powiększyła. Głównie za sprawą skanowania ich czaszek w tomografach komputerowych. Okazało się, że mózgi dinozaurów były bardziej skomplikowane niż początkowo sądzono! Proporcja wielkości mózgu do ciała u dinozaurów była podobna do dzisiejszych gadów, a u niektórych nawet do ptaków. Dzięki skanom czaszek dinozaurów badacze mogą odtworzyć kształt mózgu dinozaurów, co umożliwia odtworzenie zmysłów jakie miały te zwierzęta sprzed milionów lat. Takich informacji nie można dowiedzieć się badając tylko budowę zewnętrzną skamieniałych kości. Dinozaury różniły się między sobą budową mózgu, co pokazuje jak bardzo zróżnicowaną grupą były. Z prezentacji można będzie dowiedzieć się które dinozaury miały najlepszy węch, wzrok czy słuch, czy dinozaury były powolne czy zwinne oraz czy to prawda, że niektóre z nich miały aż dwa mózgi!

Mgr Justyna Słowiak jest doktorantką Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Głównym zainteresowaniem badawczym p. Słowiak są dinozaury okresu kredowego. Zajmuje się ona mikrostrukturą kości tych zwierząt co pozwala na rekonstrukcję dynamiki ich wzrostu. Obecnie pracuje nad modelem wzrostu jednego z największych dinozaurów drapieżnych: Tarbosaurus bataar.

Tydzień Mózgu 2021 organizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez cały rok” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/468778/20201).