Zmiany personalne w Zarządzie Fundacji Nenckiego

Zarząd Fundacji Nenckiego serdecznie dziękuje dr. Arturowi Czuprynowi za cenny wkład i pracę przy organizowaniu działalności Fundacji. Jest nam przykro, że był zmuszony złożyć rezygnację i życzymy mu wszystkiego najlepszego.
Jednocześnie witamy gorąco dr hab. Annę Wasik, która weszła do Zarządu Fundacji. Życzymy jej wielu sukcesów w nowej działalności.

Zarząd Fundacji

Posted in Aktualności

ODWOŁANY Wykłady Fundacji Nenckiego: „Cyfrowe atlasy mózgu. Neuroanatomia, obrazowanie i internet”

Ze względu na niezależne od nas czynniki jesteśmy zmuszeni odwołać planowany wykład, który odbędzie się w innym czasie. Jeśli uda się nam zapewnić inny wykład w tym dniu, poinformujemy w najbliższym czasie.

18 marca 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład Piotra Majki pt.: „Cyfrowe atlasy mózgu. Neuroanatomia, obrazowanie i internet”

Wykład będzie dotyczył cyfrowych atlasów mózgów zwierząt laboratoryjnych, zagadnienia łączącego w sobie wiele dziedzin – od neuroanatomii, czyli nauki o budowie mózgu, aż po techniki udostępniania danych stosowane w internecie. Słuchacze dowiedzą się, jak można badać budowę mózgu przy użyciu klasycznych technik histologicznych oraz immunohistochemicznych oraz za pomocą nowoczesnych, nieniszczących sposobów obrazowania mózgu. Wykładowca opowie, czym są atlasy mózgów, jak się je tworzy, do czego służą i jak są wykorzystywane podczas pracy neurobiologa. Przedstawi również przykłady atlasów mózgów dostępnych publicznie w internecie.

(Piotr Majka jest doktorantem w Pracowni Neuroinformatyki Instytutu Nenckiego PAN. Zajmuje się metodyką tworzenie oraz udostępniania cyfrowych atlasów mózgu. Jest członkiem Programu Cyfrowych Atlasów Mózgu w ramach International Neuroinformatics Coordinating Facility.)

Posted in Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Od bakterii do złogów w tkankach człowieka czyli o procesie biomineralizacji w normie i w stanach patologicznych”

 11 lutego 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr Agnieszki Strzeleckiej-Kiliszek pt.: „Od bakterii do złogów w tkankach człowieka czyli o procesie biomineralizacji w normie i w stanach patologicznych

Słuchacze dowiedzą się, jak przebiega proces biomineralizacji (od bakterii po organizm człowieka), dlaczego ważna jest dla nas odpowiednia dieta i czy potrzebne są nam suplementy jonów. W trakcie wykładu zostaną dodatkowo przedstawione aktualne odkrycia w badaniach nad biomateriałami i możliwości ich wykorzystania do odtwarzania ubytków zębów i kości, spowodowanych urazami lub chorobami zaburzającymi mineralizację.

(Dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek pracuje w Pracowni Biochemii Lipidów Instytutu Nenckiego PAN, w której badane są wewnątrzkomórkowa homeostaza wapnia, przekazywanie sygnału wapniowego w komórce i transport jonów wapnia przez błony biologiczne ze szczególnym uwzględnieniem roli aneksyn, rodziny homologicznych białek wiążących jony wapnia i lipidy.)

Posted in Aktualności

Wykłady Fundacji Nenckiego: „Czy można wpłynąć na długość naszego życia i opóźnić starzenie?”

28 stycznia 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr Grażyny Mosieniak pt.: „Czy można wpłynąć na długość naszego życia i opóźnić starzenie?

Pytanie, dlaczego się starzejemy i czy możemy wpływać na długość naszego życia, od dawna nurtowało ludzi. Było też, i w dalszym ciągu jest, niezwykle ciekawym pytaniem dla naukowców zajmujących się badaniem procesów biologicznych. Pomimo, iż rozwój nowoczesnych technik badawczych umożliwił rozwiązanie już wielu zagadek, tajemnica długowieczności nadal pozostaje wyzwaniem dla nauki. W trakcie wykładu zostaną przedstawione aktualne odkrycia w badaniach nad starzeniem się organizmu i możliwości ich wykorzystania przez człowieka do tego, aby żyć dłużej.

(Dr Grażyna Mosieniak jest członkiem Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia w Instytucie Biologii Doświadczalnej. Od kilkunastu lat prowadzi badania nad molekularnymi mechanizmami starzenia komórkowego oraz roli tego procesu w terapii przeciwnowotworowej. Współuczestniczyła też w badaniach finansowanych przez Unię Europejską dotyczących poszukiwania nowych biologicznych markerów starzenia u ludzi.)

Posted in Aktualności

III Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Oblicza Neuronauki” uwieńczona sukcesem

Organizatorzy_iii_konf

Organizatorzy III Międzynarodowej Konferencji “Oblicza Neuronauki”

W dniach 15-17 listopada 2013 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Oblicza Neuronauki”. Gratulujemy jej organizatorom (skupionym wokół Studenckiego Koła Naukowego Neurobiologii UW, którym opiekuje się dr Magdalena Markowska) sprawnego zorganizowania tak dużego i trudnego przedsięwzięcia.  Zachęcamy też kolejne roczniki studentów i doktorantów do wzięcia udziału w następnych konferencjach. Jest to naprawdę świetna okazja do podzielenia się swoimi osiągnięciami z innymi. Przyjęcie języka angielskiego za oficjalny język konferencji jest odważnym posunięciem. Pozwala jej uczestnikom sprawdzić się, a przy okazji daje przedsmak większych spotkań międzynarodowej społeczności naukowej. Warto podkreślić, że konferencja ta była faktycznie międzynarodowa, wzięli w niej udział goście z zagranicy. Życzymy organizatorom wytrwałości w organizacji kolejnych takich spotkań. Naprawdę warto!

Posted in Aktualności