Zmarł profesor Stefan Kasicki – pierwszy prezes zarządu Fundacji Nenckiego

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy, 

Profesora Stefana Kasickiego

wybitnego polskiego neurofizjologa zajmującego się działaniem układu limbicznego,

Prezesa pierwszej kadencji Zarządu Fundacji (2012-2017),

a od 2017 roku członka Rady Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla polskiej nauki.

Rada Fundatorów, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji Marcelego Nenckiego