Wizyta młodzieży z obozu naukowego Adamed SmartUP w laboratoriach Instytutu Nenckiego

27 lipca 2023 r. Fundacja Nenckiego koordynowała warsztaty dla zdolnej młodzieży, uczestników obozu letniego Adamed SmartUP. Zajęcia odbywały się w kilku laboratoriach Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN i spotkały się z ogromnym entuzjazmem ze strony uczestników.

W Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych, kierowanej przez dr Jędrzeja Szymańskiego, uczestnicy zapoznali się z dostępnymi technikami mikroskopii, przy pomocy których można obserwować komórki oraz struktury wewnątrz komórkowe. Przedstawiono techniki wykorzystywane do analizy na poziomie tkanki oraz do prowadzenia pomiarów w żywych komórkach. Zajęcia prowadzili Natalia Nowak i Artur Wolny.

W Pracowni Cytometrii kierowanej przez dr hab. Katarzynę Piwocką, zajęcia dotyczyły zastosowania metod cytometrycznych w badaniach podstawowych, translacyjnych oraz medycynie. Jakub Janiec opowiedział o tym, jak działa cytometr, co i w jaki sposób nim mierzymy, czym się różni klasyczna cytometria przepływowa od cytometrii pełnego spektrum, przedstawił uczestnikom różne typy analiz oraz przykłady wykorzystania cytometrii w badaniach podstawowych i translacyjnych.

Z kolei w Pracowni Neurofizjologii Umysłu kierowanej przez dr Jana Kamińskiego, zapoznano uczestników z prowadzeniem badań aktywności pojedynczych neuronów u ludzi, prezentując stosowane procedury komputerowe oraz to jak identyfikuje się neurony odpowiadające selektywnie na wybrane koncepty / zdjęcia. Na podstawie przykładowych wyników takich badań dr Jan Kamiński i dr Mikołaj Magnuski, pokazali uczestnikom, jak upewniamy się, że zarejestrowana aktywność pochodzi z jednej komórki nerwowej oraz jak śledząc aktywność pojedynczych neuronów możemy „zgadywać” jaki obraz badany przechowuje w pamięci.

Wszystkim prowadzącym bardzo dziękujemy w imieniu uczestników obozu i Fundacji Nenckiego za przygotowanie bardzo interesujących zajęć, entuzjazm i chęć dzielenia się wiedzą o nowoczesnych technikach stosowanych w biologii i medycynie. Wszyscy uczestnicy byli pod wielkim wrażeniem i uznali te 3-godzinne warsztaty za istotny punkt w programie obozu.