Dr hab. Dorota Dymkowska nowym Prezesem Zarządu Fundacji Nenckiego!

Dr hab. Dorota Dymkowska nowym Prezesem Zarządu Fundacji Nenckiego!

Z dniem 22 marca 2023 roku Rada Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych w nowym składzie:

prof. Maciej Nałęcz (przewodniczący)
prof. Małgorzata Kossut (wice-przewodnicząca)
prof. Adam Szewczyk (sekretarz)

prof. Jerzy Duszyński,
prof. Anna Grabowska,
prof. Leszek Kaczmarek,

prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek
prof. Stefan Kasicki,
prof. Krzysztof Turlejski,
prof. Andrzej Wróbel,
prof. Hanna Fabczak

powołała Zarządu Fundacji na kolejną kadencję. W skład Zarządu wchodzą:

dr hab. Dorota Dymkowska (prezes)
dr hab. Aneta Szymaszek (wiceprezes)
dr Bogusz Kulawiak (sekretarz)

dr hab. Grażyna Mosieniak,
dr Kinga Szydłowska,
dr hab. Marek Wypych
.