„Interwencje internetowe jako pomoc w radzeniu sobie ze stresem” – wykład dr Eweliny Smoktunowicz. 17.03.2023 godz. 17.00

W piątek 17 marca 2023 o godz. 17.00 dr Ewelina Smoktunowicz wygłosi ostatni wykład z okazji Tygodnia Mózgu 2023 w Instytucie Nenckiego.

Wykład odbędzie się na żywo w auli Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego przy ul. Pasteura 3 w Warszawie, oraz online za pośrednictwem platformy Zoom Webinar pod linkiem https://zoom.us/j/92932074001

„Interwencje internetowe jako pomoc w radzeniu sobie ze stresem”

Stres zawodowy, stres związany z wychowaniem dzieci, stres dojazdów do pracy, stres klimatyczny, stres pandemiczny…wydaje się, że przynajmniej w niektórych „bańkach” społecznych zaczyna kiełkować protest wobec stylu życia, który akceptuje duże napięcie na co dzień. Pytania o techniki radzenia sobie ze stresem cieszą się nieustającym powodzeniem; wiele osób zdaje sobie sprawę, że stres może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak wypalenie zawodowe lub depresja. Niestety, problemem jest brak szerokiego dostępu do skutecznej, opartej na dowodach pomocy psychologicznej, dzięki której moglibyśmy nie tylko sobie ze stresem radzić, ale również mu zapobiegać. Dostępność wsparcia można zwiększyć wykorzystując technologię: interaktywne programy, aplikacje, wirtualną rzeczywistość, chatboty i sztuczną inteligencję. Zadaniem technologii nie jest zastąpić dostarczycieli pomocy, tylko ich wesprzeć w dotarciu do jak najszerszej grupy odbiorców. W czasie spotkania pokażę przykłady takich rozwiązań oraz ćwiczeń wspierających radzenie sobie ze stresem na co dzień. 

Dr Ewelina Smoktunowicz: Zajmuję się projektowaniem i testowaniem skuteczności interwencji internetowych, w szczególności tych skierowanych na ochronę zdrowia w pracy. W swoich badaniach koncentruję się na roli jaką pełnią zasoby psychologiczne w radzeniu sobie ze stresem. Interesuję się metodologią badań, dzięki której uzyskane wyniki można uznać za rzetelne i w konsekwencji za podstawę decyzji skierowanych na ulepszanie systemu opieki zdrowotnej. Na Uniwersytecie SWPS kieruję zespołem badawczym StresLab: Centrum Badań nad Stresem oraz specjalnością E-zdrowie: Interwencje internetowe na kierunku Psychologia i Informatyka. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe zdobywałam w instytucjach w Polsce i za granicą, na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Eindhoven University of Technology oraz Stockholm University.

Tydzień Mózgu 2023 finansowany jest w ramach projektu „ Tydzień Mózgu przez cały rok” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN.