„Długoterminowe konsekwencje stresu dla budowy i działania mózgu” – wykład prof. Wojciecha Dragana na Tygodniu Mózgu. 13.03.2023 godz. 17.00

Już w poniedziałek 13 marca 2023 o godz. 17.00 prof. Wojciech Dragan wygłosi wykład inauguracyjny z okazji Tygodnia Mózgu 2023 w Instytucie Nenckiego

Wykład odbędzie się na żywo w auli Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego przy ul. Pasteura 3 w Warszawie, oraz online za pośrednictwem platformy Zoom Webinar pod linkiem https://zoom.us/j/95991087858

„Długoterminowe konsekwencje stresu dla budowy i działania mózgu”

Stres stanowi nieodłączny składnik naszego funkcjonowania. Tak jak wszystko w nadmiarze potrafi zaszkodzić. Ekstremalny poziom bądź chroniczne nasilenie stresu ma swoje długoterminowe konsekwencje. Najbardziej wyraźne z nich dotyczą pogorszenia stanu zdrowia. Liczne badania pokazują również jak doświadczenie stresu może wpływać na budowę i działanie mózgu. Szczególną rolę w tego typu oddziaływaniach przypisuje się doświadczeniom stresowym, które mają miejsce w trakcie wczesnych etapów życia. W trakcie swojego wystąpienia przedstawię przegląd odkryć dotyczących tej problematyki, ilustrując go również wynikami badań własnych.

Dr hab. Wojciech Łukasz Dragan, profesor w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualny wiceprzewodniczący (sekretarz) Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2017-2018 w ramach stypendium Fulbrighta przebywał na Uniwersytecie Indiany w Bloomington. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki biologicznych postaw zachowania w normie i patologii, roli stresu i czynników wczesnodziecięcych w rozwoju, pomiaru zmiennych psychologicznych oraz kwestii związanych z uwarunkowaniami orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Współautor i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Autor monografii „Temperament w pierwszym roku życia. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe” uhonorowanej w 2015 roku Nagrodą Teofrasta dla najlepszej książki psychologicznej. Laureat nagród i stypendiów związanych z dorobkiem naukowym (m.in. nagroda Prezesa PAN im. Andrzeja Malewskiego, Nagroda Naukowa Tygodnika Polityka).

Autor bloga naukowego na portalu Facebook (https://www.facebook.com/genyizachowanie?locale=pl_PL).

Zdjęcie © Leszek Zych, Polityka

Tydzień Mózgu 2023 finansowany jest w ramach projektu „ Tydzień Mózgu przez cały rok” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/549411/2022 kwota dofinansowania 81 500 PLN całkowita wartość projektu 90 600 PLN.