Zmarł profesor Leszek Kuźnicki

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy,

Profesora Leszka Kuźnickiego

wybitnego polskiego protozoologa i biologa komórki,

wielki autorytet oddany sprawom nauki,

członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk,

prezesa  Polskiej Akademii Nauk  (1993–1998),

wieloletniego wice przewodniczącego Rady Fundatorów

i Rady Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych

Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla polskiej nauki.

Rada Fundatorów, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji Marcelego Nenckiego