Warsztaty dla licealistów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Dobrego Maharadży w laboratoriach Instytutu Nenckiego

29 listopada 2022 r. Fundacja Nenckiego koordynowała warsztaty dla licealistów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Dobrego Maharadży w laboratoriach Instytutu Nenckiego.

 Zajęcia odbywały się  w następujących Pracowniach:

Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej  kierowana przez prof. Katarzynę Kwiatkowską. Podczas warsztatów prowadzonych przez dr Annę Ciesielską uczniowie dowiedzieli się do czego wykorzystuje się przeciwciała w laboratorium i jak za ich pośrednictwem można badać procesy komórkowe.

Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych, kierowana przez dr Jędrzeja Szymańskiego. Zajęcia, mające na celu zaprezentowanie najnowszej klasy mikroskopów i ich wykorzystanie w badaniach prowadzili Małgorzata Całka i Artur Wolny.

Pracownia Neurobiologii kierowana przez prof. Leszka Kaczmarka. Tematem zajęć prowadzonych przez dr hab. Katarzynę Kalitę-Bykowską były „Stany skupienia mózgu – różne sposoby badania chorób neurorozwojowych”. 

 Wszystkim prowadzącym bardzo dziękuję w imieniu uczniów i Fundacji Nenckiego  za przygotowanie bardzo interesujących zajęć. Jak zapewniała młodzież  3 godziny podczas, których otrzymali moc wiedzy o nowoczesnych technikach stosowanych w biologii i medycynie to bardzo ważny punkt w programie ich nauczania.  Młodzież była pod wielkim wrażeniem. Ogromne podziękowania raz jeszcze.