Przedłużamy termin nadsyłania prac konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pt. „JAK DBAM O MÓZG” do 20 listopada 2022

UWAGA – przedłużamy termin nadsyłania prac konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pt. „JAK DBAM O MÓZG” do 20 listopada 2022.

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pt. „JAK DBAM O MÓZG” realizowany jest w związku z obchodami światowego Tygodnia Mózgu w ramach projektu „Tydzień Mózgu Przez Cały Rok”. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz o mechanizmach działania tych skomplikowanych struktur. Prace plastyczne można nadsyłać do 20 listopada 2022. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie poniżej.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu Przez Cały Rok” współfinansowanego przez MNiSW (projekt nr SONP/SN/549411/2022) oraz Instytut Nenckiego.

„Molekularne przyzwoitki, czyli rzecz o białkach opiekuńczych” – wykład online prof. Krzysztofa Liberka – środa 26 października godz. 16.00

Szanowni Państwo,

z nowym rokiem akademickim rozpoczynamy kolejny cykl Wykładów Fundacji – tym razem poświęcony proteomice.

Serdecznie zapraszamy na pierwszy wykład z tego cyklu pt. „Molekularne przyzwoitki, czyli rzecz o białkach opiekuńczych” który wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Wykład odbędzie się w środę 26 października o godzinie 16.00 na platformie zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/98454548702

Tematyka wykładu będzie dotyczyła funkcji oraz mechanizmu działania białek opiekuńczych. Angielska nazwa tej grupy białek to molecular chaperones, co można dosłownie przetłumaczyć jako molekularne przyzwoitki albo molekularni opiekunowie. Białka opiekuńcze to silnie konserwowana w ewolucji nadrodzina białek obecna we wszystkich organizmach żywych. Białka opiekuńcze rzeczywiście opiekują się innymi białkami w komórkach. Ich najbardziej istotną funkcją jest wspomaganie procesu fałdowania znaczącej liczby  białek po translacji.  Pełnią także rolę czynnika kontroli  jakości i działania innych białek.  Jeżeli dochodzi do nieprawidłowości to białka opiekuńcze starają się aktywnie  naprawić źle działające struktury białkowe. Takie dbanie o kondycje innych białek  powoduje, że białka opiekuńcze odgrywają zasadnicze funkcje w ochronie komórek i całych organizmów przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Zrozumienie funkcji tych białek jest istotne  nie tylko z poznawczego punktu widzenia lecz także dla celów praktycznych – zarówno medycznych i farmakologicznych jak i biotechnologicznych.  

Prof. dr hab. Krzysztof Liberek ukończył studia w zakresie fizyki technicznej w Politechnice Gdańskiej. Stopnie doktora (1990) i doktora habilitowanego (1996) uzyskał na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Krzysztof Liberek odbył długoterminowe staże naukowe na Uniwersytecie Genewskim oraz Uniwersytecie Stanu Utah.  Tytułu naukowy profesora nauk biologicznych otrzymał w 2002 r. W 2006 roku został członkiem Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej. Obecnie prof. Liberek jest kierownikiem Zakładu Biochemii Białek w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tematyka prac naukowych prof. Liberka dotyczy w głównej mierze struktury i funkcji białek nazywanych pierwotnie białkami szoku termicznego, a obecnie częściej określanych jako białka opiekuńcze. Jest to ważna grupa białek, występująca we wszystkich organizmach, której rolą jest kontrola jakości i działania innych białek.

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pt. „Jak dbam o mózg”

W związku z obchodami światowego Tygodnia Mózgu w ramach projektu „Tydzień Mózgu Przez Cały Rok”   Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych i Instytut Nenckiego organizują konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pt. „JAK DBAM O MÓZG”. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz o mechanizmach działania tych skomplikowanych struktur. Prace plastyczne można nadsyłać do 20 października 2022. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie poniżej.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu Przez Cały Rok” współfinansowanego przez MNiSW (projekt nr SONP/SN/549411/2022) oraz Instytut Nenckiego.

„Tydzień mózgu przez cały rok – 2022” z finansowaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki

Miło nam poinformować, że projekt „Tydzień mózgu przez cały rok – 2022” zajął 1 miejsce na liście rankingowej projektów Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Ministra Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Celem Projektu jest upowszechnianie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz wykazanie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Projekt wpisuje się w ogólnoświatową akcję Brain Awareness Week ma on jednak charakter ciągły i zakłada organizację wydarzeń o tematyce neurobiologicznej na przestrzeni całego roku, nie tylko przez jeden tydzień marca, kiedy zwyczajowo odbywa się Tydzień Mózgu. Program projektu obejmuje szereg wydarzeń, adresowanych do szerokiego spektrum odbiorców. Warsztaty „Dzień Mózgu” adresowane są do najmłodszych dzieci, także w wieku przedszkolnym. Konkursy plastyczne zachęcać będą dzieci i młodzież do pogłębienia wiedzy o mózgu. Dzięki wykładom specjalistów, w tym neurobiologów i psychologów, wiedza przekazana zostanie do szerokiego grona odbiorców. Wydarzenia Tygodnia Mózgu przez cały rok 2022 będą udostępniane na stronie Fundacji i Instytutu Nenckiego, jak też w mediach społecznościowych w celu popularyzacja wiedzy o mózgu, w tym popularyzacji wyników badań polskich neurobiologów.