„Tydzień mózgu przez cały rok – 2022” z finansowaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki

Miło nam poinformować, że projekt „Tydzień mózgu przez cały rok – 2022” zajął 1 miejsce na liście rankingowej projektów Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Ministra Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Celem Projektu jest upowszechnianie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz wykazanie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Projekt wpisuje się w ogólnoświatową akcję Brain Awareness Week ma on jednak charakter ciągły i zakłada organizację wydarzeń o tematyce neurobiologicznej na przestrzeni całego roku, nie tylko przez jeden tydzień marca, kiedy zwyczajowo odbywa się Tydzień Mózgu. Program projektu obejmuje szereg wydarzeń, adresowanych do szerokiego spektrum odbiorców. Warsztaty „Dzień Mózgu” adresowane są do najmłodszych dzieci, także w wieku przedszkolnym. Konkursy plastyczne zachęcać będą dzieci i młodzież do pogłębienia wiedzy o mózgu. Dzięki wykładom specjalistów, w tym neurobiologów i psychologów, wiedza przekazana zostanie do szerokiego grona odbiorców. Wydarzenia Tygodnia Mózgu przez cały rok 2022 będą udostępniane na stronie Fundacji i Instytutu Nenckiego, jak też w mediach społecznościowych w celu popularyzacja wiedzy o mózgu, w tym popularyzacji wyników badań polskich neurobiologów.