“Manipulowanie genomem: od inżynierii genetycznej do biologii syntetycznej” – wykład online prof. Pawła Golika: 19 stycznia 2022, godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Fundacji Nenckiego.

Prof. dr hab. Paweł Golik przedstawi wykład pt: “Manipulowanie genomem: od inżynierii genetycznej do biologii syntetycznej”

Wykład odbędzie się w środę 19 stycznia 2022 o godzinie 16.00 na platformie zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/95177221064?pwd=c2k4VlczMXd0blZyamIremVvU1JQZz09 kod dostępu: 235959.

Prof. dr hab. Paweł Golik ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego W 1999 uzyskał doktoryzował z nauk biologicznych we wspólnym projekcie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Centre de Génétique Moléculaire, C.N.R.S w Gif-sur-Yvette we Francji. Odbył staż w Center for Molecular Medicine Emory University w Atlancie (2000–2002)[1]. W 2009 uzyskał habilitację a w 2012 tytuł profesora. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. badania funkcji i ewolucji kodowanych jądrowo białek zaangażowanych w metabolizm RNA w mitochondriach, wykorzystanie drożdży do modelowania ludzkich chorób związanych z zaburzeniami jądrowej kontroli ekspresji genomu mitochondrialnego,  paleogenomikę i genomikę porównawczą.

Prof. Golik od lat zaangażowany jest w popularyzację nauki a obecnie jest Przewodniczącym Rady Upowszechniania Nauki PAN.