„Jak rozwijała się współczesna genetyka: Od reakcji łańcuchowej polimerazy do sekwencjonowania ludzkich genomów” – dr hab. Bartosz Wojtaś. Zapraszamy na wykład Fundacji online, 17 listopada 2021 o godzinie 16.00.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Fundacji Nenckiego.

Dr hab. Bartosz Wojtaś przedstawi wykład pt. “Jak rozwijała się współczesna genetyka: Od reakcji łańcuchowej polimerazy do sekwencjonowania ludzkich genomów“. Wykład odbędzie się 17 listopada 2021 o godzinie 16.00 na platformie zoom, pod linkiem: https://zoom.us/j/94484064661 .

Tematyka wykładu:

W czasie wykładu przedstawiony zostanie rozwój nowoczesnych metod molekularnych pozwalających na zgłębianie tajemnic genomu. Dowiemy się na czym polegają takie metody, jak PCR czy sekwencjonowanie. Ponadto, przykładzie ciekawych projektów dowiemy się metody te wykorzystywane są przez naukowców.

Dr hab. Bartosz Wojtaś jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora uzyskał w Klinice Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Instytutu Onkologii Oddział w Gliwicach. Odbył staż przed doktorem w Hospital Clinic w Barcelonie oraz staż doktorancki na Oddziale Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytetu w Lipsku w Niemczech.
Przez ostatnie lata zainteresowany był głównie molekularną onkologią. Jest współautorem wielu publikacji w czasopismach takich jak Nature Communications, Cell Reports, Glia i Acta Neuropathologica Communications. Był stypendystą NCN i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie jest Kierownikiem Pracowni Sekwencjonowania w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN.