„Do dna DNA, czyli jak czytać ze zrozumieniem książkę kucharską życia” – dr hab. Benedykt Władyka. Zapraszamy na wykład Fundacji online 27 października 2021 o godzinie 16.00.

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy cykl wykładów Fundacji Nenckiego na rok 2021/2022. Tematem przewodnim tegorocznych wykładów będzie genetyka.

Cykl rozpocznie dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ wykładem pt. „Do dna DNA, czyli jak czytać ze zrozumieniem książkę kucharską życia”. Wykład odbędzie się 27 października 2021 o godzinie 16 na platformie zoom, pod linkiem https://zoom.us/j/94397584874

Serdecznie zapraszamy!

Tematyka wykładu:

Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) to gigantyczna cząsteczka chemiczna niosąca informacje o budowie komórek i organizmów, zakodowane w sekwencji nukleotydów budujących ten polimer. W obrębie DNA możemy znaleźć biologicznie funkcjonalne fragmenty, między innymi geny, które podlegają ekspresji do białek. Obecnie nowoczesne techniki sekwencjonowania DNA pozwalają na stosunkowo proste odczytanie sekwencji nukleotydów w tych cząsteczkach, co otwiera drogę do poznawania genomów wielu organizmów, w tym genomu człowieka. Jednak czy potrafimy w pełni odczytać i zinterpretować zapisane w DNA informacje? Co to jest kod genetyczny? Wreszcie, jak przebiega ekspresja genów? Odpowiedzi na te pytania poszukamy nie tylko w DNA, ale poprzez analogię również w swoistej kuchni molekularnej, gdzie w oparciu o przepis z książki kucharskiej życia przyrządzimy placek.

Dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ pracuje w Zakładzie Biochemii Analitycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (WBBiB) Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał doktorat i habilitacje. W międzyczasie odbył też staż zagraniczny w University Medical Center Groningen na Uniwersytecie w Groningen w Holandii. Jest autorem 46 prac oryginalnych i 9 prac przeglądowych, opublikowanych w czasopismach znajdujących się na Liście Filadelfijskiej. Do głównych zainteresowań naukowych prof. Władyki należą: regulacja ekspresji genów u bakterii, bakteryjne systemy toksyna-antytoksyna, czynniki wirulencji gronkowców oraz bakteriocyny i czynniki antybakteryjne.