„Jak powstają nowotwory i dlaczego są tak niebezpieczne” – dr Iwona Czaban. Zapraszamy na wykład Fundacji online 12 maja o godzinie 16.00.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.

Dr Iwona Czaban z Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawi wykład pt. „Jak powstają nowotwory i dlaczego są tak niebezpieczne”

Wykład odbędzie się w środę 12 maja 2021 o godzinie 16.00 i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem: https://zoom.us/j/97697626284

Nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną śmierci na świecie. W Polsce w 2018 roku zachorowało ponad 167 tys. osób, natomiast ponad 101 tys. zmarło. Nowotwór nie jest jedną chorobą, lecz grupą chorób charakteryzujących się niekontrolowanym wzrostem komórek, inwazją oraz rozprzestrzenianiem się ich do innych części ciała. Jak dotąd sklasyfikowano ponad 100 różnych typów nowotworów. Powstają w wyniku akumulacji stopniowo pojawiających się mutacji w grupach genów takich jak protoonkogeny czy też geny supresorowe. Geny te w prawidłowych komórkach odpowiadają za wzrost, różnicowanie, podział, starzenie oraz obumieranie komórek. Natomiast w komórkach zmienionych nowotworowo wszystkie funkcje życiowe zostają zaburzone.

Podczas wykładu wyjaśnię; czym jest nowotwór, jak powstaje oraz jak rozprzestrzenia się po organizmie. Omówione zostaną czynniki sprzyjające kancerogenezie u ludzi. Przybliżę metody wykorzystywane w leczeniu nowotworów oraz dlaczego tak ważna jest profilaktyka.

Dr Iwona Czaban pracuje w Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym przedmiotem jej badań jest rola katuliny w regulacji oddziaływań między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową w procesie inwazji i metastazy w nowotworach płaskonabłonkowych głowy i szyi.