Na konkurs „Od nauki do sztuki – mikroskopijny świat” wpłynęło 54 prace

Na Konkurs fotograficzny „Od Nauki do Sztuki –Mikroskopijny Świat” wpłynęło łącznie 54 prace. Obecnie rozpoczęło obrady Jury, w skład, którego wchodzą artyści, przedstawiciele organizatorów oraz osoby reprezentujące firmy sponsorujące nagrody i wyróżnienia.

Przewodniczący Jury: prof. Mirosław Pawłowski Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytet w Rzeszowie.

Członkowie Jury: prof. Antoni Nikiel Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytet w Rzeszowie; prof. Marek Olszyński Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytet w Rzeszowie; dr Łukasz Bożycki artysta fotografik przyrody; prof. Maciej Nałęcz przewodniczący Rady Fundacji Nenckiego; prof. Monika Liguz z-ca ds. naukowych dyrektor Instytutu Nenckiego; dr Wojciech Brutkowski, OLYMPUS Polska Sp. z o.o.; Maciej Czerwiec Carl Zeiss Sp. z o.o.; Jarosław Gaudyn BioLike; Grzegorz Kaszyński Sygnis New Technologies Sp. z o.o; Dariusz Kucharski Kawas.ka Sp. .z o.o.

Do końca kwietnia powinniśmy poznać 12 finalistów i w tym 3 laureatów.

Nagrody w Konkursie to:

a.         I nagroda: laptop ufundowana przez firmę Kawa.ska Sp. z o.o

b.         II nagroda: tablet  ufundowana przez firmę BioLike

c.          III nagroda: tablet ufundowany przez firmę Olympus-Polska

Nagrody specjalne dla instytucji, w których afiliowani są laureaci nagród I-III

a)         I nagroda – licencja obejmująca 6-miesięczny okres użytkowania oprogramowania firmy DRVision, która wraz z Sygnis Bio Technologies sp. z o. o. patronują Konkursowi

II i III nagroda – licencja obejmująca 3-miesięczny okres użytkowania (dla każdej instytucji) oprogramowania firmy DRVision, która wraz z Sygnis Bio Technologies sp. z o. o. patronują Konkursowi .

b)         udostępnienie na zasadach DEMO, na okres 2 tygodni (każda instytucja), systemów wysokorozdzielczych firmy KAWA.SKA Sp. z o.o. patronującej Konkursowi.

Przewidziane są również wyróżnienia ufundowane prze firmę Carl Zeiss Sp. z o.o. i organizatorów.