Tydzień Mózgu 2021: „Neurobiologiczne mechanizmy uzależnień” – prof. dr hab. n. med Marcin Wojnar, środa 17 marca godz. 17.00

Szanowni Państwo

Już za tydzień – w środę, 17 marca o godzinie 17.00 kolejny wykład Tygodnia Mózgu 2021 w Instytucie Nenckiego!

Wykład odbędzie się na platformie zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/97064474406

Serdecznie zapraszamy!

Prof. dr hab. Marcin Wojnar  z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawi wykład pt.Neurobiologiczne mechanizmy uzależnień

Zgodnie z aktualnym podejściem Narodowego Instytutu Zdrowia Stanów Zjednoczonych uzależnienia uznawane są za „chorobę mózgu”. Określenie to stanowi jednak znaczne uproszczenie złożonego zagadnienia, gdyż uzależnienia obejmują spektrum zjawisk znacznie wykraczające poza patologię układu nerwowego. Większość badaczy zajmujących się uzależnieniami zgadza się, że pojęcie uzależnienia obejmuje również aspekty kulturowe, psychologiczne, społeczne i duchowe, które są niezwykle istotne zarówno dla zrozumienia przyczyn rozwoju choroby, jak i skutecznego jej leczenia. Nie wszystkie osoby przyjmujące substancje psychoaktywne uzależniają się. Wysoka podatność na uzależnienie wynika z konstelacji biologicznych cech danego organizmu, która w interakcji z czynnikami środowiskowymi może prowadzić do rozwoju choroby. Z perspektywy neurobiologicznej, rozwój i cechy ośrodkowego układu nerwowego zależą w znaczącym stopniu od predyspozycji genetycznej danej osoby. Zrozumienie neurobiologicznych mechanizmów uzależnień jest bardzo ważne w celu zastosowania adekwatnych i skutecznych interwencji profilaktycznych i terapeutycznych.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar jest lekarzem psychiatrą, profesorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM. Ma także stałe stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor, USA. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1988 roku. Od początku pracy zawodowej interesuje się patogenezą i przebiegiem uzależnień. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1997 roku na podstawie pracy poświęconej mechanizmom rozwoju majaczenia alkoholowego. Dwukrotnie przebywał na stypendium naukowym fundowanym przez Fogarty International Center Narodowego Instytutu Zdrowia USA na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. Praca naukowa poświęcona badaniu związków skłonności samobójczych, impulsywności i nawrotu picia w kontekście genetycznej predyspozycji do uzależnienia od alkoholu zaowocowała habilitacją, którą prof. Wojnar uzyskał w 2007 roku. Jest autorem ponad 130 publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Brał udział w licznych konferencjach i kongresach naukowych, na których przedstawiał ponad 150 doniesień zjazdowych. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz założycielem i wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami.