Tydzień Mózgu 2021: „Czy można odmłodzić mózg?” – prof. dr hab. Ewa Sikora, wtorek 16 marca godz. 17.00

Szanowni Państwo

Już za tydzień – we wtorek, 16 marca o godzinie 17.00 kolejny wykład Tygodnia Mózgu 2021 w Instytucie Nenckiego!

Wykład odbędzie się na platformie zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/94488129779

Serdecznie zapraszamy!

Prof. dr hab. Ewa Sikora z Instytutu Nenckiego przedstawi wykład pt. „Czy można odmłodzić mózg?”

Od zarania dziejów ludzie marzyli o eliksirze młodości, który dałby im nieśmiertelność. Współczesny człowiek legendy o nieśmiertelności, porzucił na rzecz racjonalnej wiary w technologię i naukę, które dają obietnice przynajmniej na długie życie bez chorób i ze sprawnym umysłem. Paradygmatem nauki o starzeniu jest to, że u podłoża procesu starzenia i chorób z nią związanych, leżą te same przyczyny. Obecnie już nie upatruje się ich genach młodości czy starzenia, lecz w procesach komórkowych podatnych na wewnętrzne i zewnętrzne wpływy środowiska. Wraz z wiekiem, komórki naszego organizmu, w tym komórki mózgowe, w odpowiedzi na liczne uszkodzenia ulegają zmianom morfologicznym i funkcjonalnym powodującym starzenie się całego systemu. Starzenie się mózgu prowadzi do spadku zdolności poznawczych i pamięci, a także odbija się negatywnie na funkcjonowaniu całego organizmu. Doświadczenia na genetycznie modyfikowanych myszach pokazują, że usunięcie starych komórek prowadzi do polepszenia pamięci i zdolności poznawczych zwierząt, a także łagodzi objawy chorób neurodegeneracyjnych. Poszukiwanie związków, które selektywnie eliminują stare komórki, daje nadzieję na farmakologiczną poprawę funkcji mózgu, a także na długie pomyślne życie ludzi.

Profesor dr hab. Ewa Sikora od ponad dwudziestu lat kieruje Pracownią Molekularnych Podstaw Starzenia w Instytucie Nenckiego, PAN. Brała udział w kilku grantach europejskich oraz kierowała wieloma grantami  krajowymi poświęconymi badaniom bardzo wielu  aspektów starzenia się i długowieczności człowieka. W nurcie jej głównych zainteresowań zawsze leżały procesy związane ze starzeniem się komórek prawidłowych i nowotworowych. Jest współautorką ponad stu trzydziestu publikacji, które były cytowane prawie 3000 razy. Prof. Sikora jest członkiem rzeczywistym Naukowego Towarzystwa Warszawskiego ora współredaktorem prestiżowego czasopisma Aging Research Review. Wielokrotnie była zapraszana jako wykładowca na międzynarodowych konferencjach poświęconych nauce o starzeniu. Bardzo często uczestniczy w popularyzacji wiedzy i nauki poprzez wykłady na Festiwalu Nauki, Pikniku Naukowym i wystąpienia w radiu i telewizji oraz inne aktywności.