Wyniki Konkursu Plastycznego Tygodnia Mózgu!

Z wielką radością informujemy, że konkurs plastyczny „Portret Neuronu” ogłoszonego przez Fundację Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych został rozstrzygnięty. Przepraszamy za opóźnienie, ale liczba uczestników i nadesłanych prac przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zgodnie z regulaminem konkursu, Jury oceniające nadesłane prace zwracało uwagę na umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne. Musimy podkreślić, że większość prac była bardzo ciekawa, oryginalna, pomysłowa i piękna plastycznie, dlatego Jury postanowiło przyznać większą pulę nagród (książek i bonów do EMPIku) oraz wyróżnień (bonów do EMPIKu) w każdej z 3 kategorii wiekowej.
Na konkurs nadesłano 603 prace, w tym 583 prace nadeszły ze szkół podstawowych i 20 ze szkół ponadpodstawowych.

W kategorii pierwszej (klasy I-IV) przyznano 3 równorzędne nagrody (w kolejności alfabetycznej):
1) Hanna Korga, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Górkach, opiekun Elżbieta Kąkol.
2) Damian Łosiewicz, Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, opiekun Hanna Golnik.
3) Sandra Sygocka, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego w Jasieńcu, opiekun Alina Stańczak.
i 10 wyróżnień:
1) Sonia Ksepka, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO „Toruńska” w Warszawie, opiekun Joanna Wojda.
2) Kaja Miszczuk, Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim, opiekun Katarzyna Wasil.
3) Henryk Piłujski, Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego „Vizja”, w Warszawie, opiekun Monika Kochan.
4) Oliwia Przybysz, Szkoła Podstawowa im. Ewy Krauze w Piasecznie, opiekun Katarzyna Kutnik.
5) Tomasz Romanowicz, Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Siedlcach, opiekun Katarzyna Roguska.
6) Alicja Szymaniak, Szkoła Podstawowa nr. 322 im. J. Brzechwy w Warszawie, opiekun Edyta Wodzianowska.
7) Szymon Witkowski, Szkoła Podstawowa. nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Siedlcach, opiekun Katarzyna Roguska.
8) Oliwia Wojciechowska, Szkoła Podstawowa im. Janiny Jóźwiak w Cieślach, opiekun Aneta Maciejewska.
9) Piotr Woliński, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach, opiekun Hanna Michalik.
10) Hanna Zych, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach, opiekun Renata Kozak.

W kategorii drugiej (klasy V-VIII) przyznano 3 równorzędne nagrody:
1) Antoni Jęczmiński, Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie, opiekun Jolanta Saheed.
2) Natalia Kobiałka, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie, opiekun Marta Zakrzewska- Kucharska.
3) Zofia Sałańska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu, opiekun Anna Czajkowska.
i 10 wyróżnień:
1) Julia Chlebna, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pruszkowie, opiekun Anna Maleszewska.
2) Rozalia Ciepłowska, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie, opiekun Patrycja Rozmysłowicz-Komosa.
3) Leon Kowalski, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku opiekun Monika Woźniak.
4) Bartosz Łuczyński, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie, opiekun Patrycja Rozmysłowicz-Komosa.
5) Antonina Plewka, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, opiekun Agnieszka Kmieciak.
6) Natalia Podgórska, Szkoła Podstawowa im. Wł. Reymonta w Stróżewie, opiekun Ewa Dylewska.
7) Aleksandra Trzeciak, Szkoła Podstawowa im. Janiny Jóźwiak w Cieślach, opiekun Anna Pargólska.
8) Jakub Wójcik, Szkoła Podstawowa nr2 im. im. Marii Skłodowskiej Curie w Piastowie, opiekun Joanna Wielgo-Kowalczyk.
9) Wiktoria Zabłocka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie, opiekun Katarzyna Kutnik.
10) Hanna Zielonka, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim, opiekun Jolanta Wiraszka.

W kategorii trzeciej (klasy licealne) przyznano 2 równorzędne nagrody:
1) Wiktoria Sobiecka, Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku, opiekun Aleksandra Żaczek.
2) Małgorzata Hałaj, Xl LO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, opiekun Jadwiga Oleksiejuk.
i 2 wyróżnienia:
1) Wiktoria Mazur, LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha w Warszawie, opiekun Renata Kos.
2) Amelia Rozwadowska, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim im. ks. Augusta Czartoryskiego, opiekun Jolanta Miąsek.

Pragniemy bardzo pogratulować i podziękować wszystkim laureatom i uczestnikom. Naprawdę zmierzyliście się z ogromnym wyzwaniem: trudnym tematem i wielką konkurencją. To były prawdziwe zawody. Również gorące podziękowania przesyłamy na ręce nauczycieli i opiekunów, którzy zmobilizowali swoich podopiecznych do wzięcia udziału w tym Konkursie, służyli im pomocą, radą oraz dostarczyli prace plastyczne do Fundacji. W tym miejscu chcieliśmy szczególnie podziękować:
Pani Joannie Wielgo-Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Piastowie,
Pani Agnieszce Małek z ZSP nr 7 w Warszawie,
Pani Jolancie Saheed ze Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie,
Pani Alinie Stańczak ze Szkoły Podstawowej w Jasieńcu,
Pani Katarzynie Bartold ze Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim,
Pani Annie Maleszewskiej ze Szkoły podstawowej nr 9 w Pruszkowie,
Pani Renacie Kozak z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Aleksander” oraz
Pani Patrycji Rozmysłowicz-Komosie ze Szkoły podstawowej nr 5 w Pruszkowie,
za bardzo aktywny udział uczniów w Konkursie „Portret Neuronu”.

Prezentację z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami zamieścimy wkrótce.
Konkurs był organizowany w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez Cały Rok”, którego całość współfinansują MNiSW (SONP/SP/468778/2020), Instytut Nenckiego, PTBUN i FENS/EDAB.