Zebranie Rady Fundacji

Rada Fundacji na spotkaniu 28 lutego 2020 r. zapoznała się z planami działalności Zarządu Fundacji Marcelego Nenckiego w bieżącym roku. Członkowie Rady Fundacji zaakceptowali proponowane zmiany w Zarządzie Fundacji i jednomyślnie wyrazili zgodę na dołączenie do składu Zarządu Fundacji dr hab. Grażyny Mosieniak. Gratulacje!