Profesor Maciej Nałęcz Przewodniczącym Rady Fundacji Nenckiego

Na  spotkaniu 28 lutego 2020 r. Rada Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych wybrała jednomyślnie na przewodniczącego Rady Fundacji prof. dr hab. Macieja Nałęcza. Prof. Maciej Nałęcz był jednym z inicjatorów powołania Fundacji Marcelego Nenckiego i od początku jej istnienia w 2012 r. należy do grona Fundatorów Fundacji Nenckiego. Gratulacje!

Prof. Maciej Nałęcz związany jest z Instytutem Nenckiego od 1976 r. Tytuł profesorski uzyskał w 1994r, w latach 1988-1990 był Wicedyrektorem Instytutu Nenckiego d.s. Ogólnych, a w latach 1990-2001 Dyrektorem, trzykrotnie wybieranym na to stanowisko. Jest autorem lub współautorem ponad 140 publikacji w czasopismach naukowych, książkach i wydawnictwach ciągłych, w tym zarówno artykułów doświadczalnych i przeglądowych (71 z IF), jak tez popularyzatorskich oraz poruszających zagadnienia polityki naukowej. Maciej Nałęcz został wyróżniony szeregiem odznaczeń, z czego najważniejsze są Krzyż Kawalerski (1995) oraz Krzyż Oficerski (2008) Orderu Odrodzenia Polski. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, a w 2003 roku uzyskał honorowy doktorat Uniwersytetu Artois (Lille, Francja). Maciej Nałęcz pełnił szereg funkcji w międzynarodowych organizacjach naukowych, z czego najważniejszą było przewodniczenie Komisji Stypendialnej FEBS (2001-2010). W 2001 r. Maciej Nałęcz został mianowany na stanowisko Dyrektora Departamentu Nauk Podstawowych i Inżynieryjnych w UNESCO w Paryżu, gdzie pracował do końca 2015 r. W UNESCO stworzył Międzynarodowy Program Nauk Podstawowych (IBSP), jedyny program poświęcony naukom podstawowym w systemie ONZ,  którego był Sekretarzem Wykonawczym. IBSP m.in. utworzył pod auspicjami UNESCO pierwsze w Afryce i na Bliskim Wschodzie centrum badań strukturalnych (synchrotron „SESAME”), w Jordanii, co bezpośrednio koordynował M. Nałęcz.  Był też odpowiedzialny z ramienia UNESCO za program „Dla Kobiet w Nauce” sponsorowany przez l’OREAL, koordynował szereg „Międzynarodowych Lat” (2005-fizyka, 2011-chemia, 2014-krystalografia, 2015-światlo) oraz współpracę UNESCO z innymi organizacjami naukowymi.

M_Nalecz