Zapraszamy wykład dr Kingi Szydłowskiej pt. “Komórki glejowe – gwiazdy drugiego planu”

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego. Dr Kinga Szydłowska przedstawi wykład pt. “Komórki glejowe – gwiazdy drugiego planu” (streszczenie poniżej).
Wykład odbędzie się 26 lutego 2020 o godzinie 16 w sali wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego. Wstęp wolny.
Tematyka wykładu:
Komórki glejowe zostały odkryte w połowie XIX wieku. Udział w tym odkryciu mieli między innymi Rudolf Virchow, Theodor Schwann i Robert Remak. Ale to Rudolf Virchow stworzył termin neuro-glej w swojej książce “Cellular Pathology”, która została opublikowana w 1856 roku. Przez wiele lat uważano, że komórki glejowe stanowią tylko wsparcie dla neuronów, dostarczają im czynników odżywczych, oraz zapewniają im ochronę. Jednakże intensywne badania, zwłaszcza ostatnich dwudziestu lat, wykazały bardzo szeroką rolę tych komórek. Wiemy, że uczestniczą one w rozwoju mózgu, kierują migracją neuronów we wczesnym rozwoju, uczestniczą w przekazywaniu sygnałów w synapsie, oraz pełnią ogromne pozytywne i negatywne funkcje w stanach chorobowych w mózgu. Jedną z ważniejszych funkcji komórek glejowych jest także tworzenie bariery krew-mózg, która chroni mózg przed przedostaniem się do niego niepożądanych substancji.
Podczas wykładu omówiona zostanie historia odkrycia różnych komórek glejowych oraz ich funkcji w zdrowym oraz chorym mózgu.

KSzydlowska slajd