Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Szanowni Państwo,
przesyłamy najlepsze i najserdeczniejsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim Państwu za współpracę i zaangażowanie we wspólne aktywności oraz poświęcony czas. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku Fundacja będzie mogła liczyć na równie aktywną współpracę.

Zarząd Fundacji im. Marcelego Nenckiego
Bożenarodzenie 2019

Video z wykładu mgr. Kacpra Kondrakiewicza pt. “Po co neurobiologom badania zachowań”

Zapraszamy do obejrzenia wykładu mgr. Kacpra Kondrakiewicza pt. “Po co neurobiologom badania zachowań”.
Wykład odbył się 13.11.2019 w ramach cyklu wykładów organizowanych przez Fundację Nenckiego.
Video można obejrzeć na stronie Fundacji w serwisie Facebook oraz w serwisie Youtube pod linkiem: „Po co neurobiologom badania zachowań”

K_Kondrakiewicz_nagranie

Wernisaż wystawy projektu Art & Science 3 „Siła struktur biologicznych” w Lublinie

13 grudnia 2019 r. odbył się wernisaż wystawy projektu 3rd Art & Science „Siła struktur biologicznych” w Lublinie. Kolejna wystawa w Instytucie Nenckiego PAN już 13 stycznia 2020 roku. Serdecznie zapraszamy! Katalog wystawy zaprojektowany przez Mirosława Pawłowskiego będzie dostępny także w Warszawie. Współorganizatorzy projektu: Instytut Nenckiego PAN, Fundacja Nenckiego oraz Nencki Art Collection. Dwa wcześniejsze projekty to „Obrazowanie Biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem?” (Mikołajki, 2017) oraz „Sztuka Bioróżnorodności” (Boska Dolina k. Rzeszowa, 2018).

Galerię z wernisażu obejrzeć można pod linkiem: wernisaż 3rd Art&Science Lublin

78872258_10220642666001338_4722899046891520000_n

78995769_10220642666321346_3336586979310567424_n

Ósma konferencja Mitochondrion: in memoriam prof. Lecha Wojtczaka

Szanowni Państwo,

Planujemy zorganizować 5 lutego 2020 roku (środa),  o godzinie 11:30, w Instytucie Nenckiego PAN konferencję pod nazwą 8th MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak“.

Będzie to kontynuacja spotkań bioenergetyków, które odbywały się w ostatnich latach w Polsce: w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Mikołajkach.  Organizatorami spotkania są Instytut Nenckiego PAN, Polskie Towarzystwo Biochemiczne – Sekcja Bioenergetyki oraz Fundacja Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

Konferencja będzie składać się z sesji A oraz sesji B. Sesja A będzie dedykowana pamięci Lecha Wojtczaka. Sesja B (w języku angielskim) będzie dedykowana badaniom bioenergetycznym (krótkie prezentacje oraz komunikaty plakatowe).  Liczymy na aktywny udział doktorantów realizujących badania mitochondriów oraz szeroko rozumianej bioenergetyki. Planujemy nadanie imienia Lecha Wojtczaka Sali na I piętrze w Instytucie Nenckiego PAN: po zakończeniu sesji A, a przed przerwą obiadową. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wkrótce planowane jest rozpoczęcie rejestracji uczestników. Więcej informacji o konferencji udziela Adam Szewczyk a.szewczyk@nencki.edu.pl .

Komitet Organizacyjny : Agnieszka Dobrzyń (IN), Jerzy Duszyński (IN), Hanna Fabczak (Fundacja Nenckiego), Maciej Nałęcz (IN), Adam Szewczyk (PTBioch).

 Warszawa, 12 grudnia 2019 r.

BIBLIOGRAFIA DOROBKU PRACOWNIKÓW INSTYTUTU BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO 1912-2018

Okładka Bibliografia_1912-2018Tytułowa Bibliografia_1912-2018-2

Miło nam poinformować, że z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN ukazała się Bibliografia Dorobku Pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego 1912-2018. Bibliografia pod redakcją i w opracowaniu Jana Bieniasa, przy współpracy pracowników Biblioteki Instytutu Nenckiego – Mai Brzozowskiej i Mariusza Pasznika – obejmuje historyczne i współczesne osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Nenckiego opisane na przestrzeni ponad 100 lat i opublikowane w materiałach naukowych, czasopismach międzynarodowych, w postaci monografii oraz książek.
Wydanie Bibliografii było finansowane w ramach umowy 544/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, zawartej miedzy Fundacją M. Nenckiego a MNiSW.
Bibliografia jest dostępna jako e-book oraz w wersji drukowanej w Bibliotece Instytutu Nenckiego PAN.

Zapraszamy na wykład dr Rafała Czajkowskiego pt. “Pułapki umysłu – czyli o tym, jak mózg płata nam figle”

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego. Dr Rafał Czajkowski przedstawi wykład pt. “Pułapki umysłu – czyli o tym, jak mózg płata nam figle” (streszczenie poniżej).
Wykład odbędzie się 11 grudnia o godzinie 16 w sali wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego. Wstęp wolny.
Tematyka wykładu:
Wydaje nam się, że rzeczywistość wokół nas jest spójna i logiczna, a na zmysłach możemy polegać w codziennym życiu. Nasz mózg robi nam jednak niespodzianki, które trudno jest wyjaśnić.
W trakcie wykładu opowiem o tym, jak mózg konstruuje mapę świata zewnętrznego i w jaki sposób przetwarza i wykorzystuje informacje pochodzące od zmysłów.
Porozmawiamy też o iluzjach i najczęstszych błędach poznawczych, które wodzą naszą logikę na manowce.
RCzajkowski slajd