Ósma konferencja Mitochondrion: in memoriam prof. Lecha Wojtczaka

Szanowni Państwo,

Planujemy zorganizować 5 lutego 2020 roku (środa),  o godzinie 11:30, w Instytucie Nenckiego PAN konferencję pod nazwą 8th MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak“.

Będzie to kontynuacja spotkań bioenergetyków, które odbywały się w ostatnich latach w Polsce: w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Mikołajkach.  Organizatorami spotkania są Instytut Nenckiego PAN, Polskie Towarzystwo Biochemiczne – Sekcja Bioenergetyki oraz Fundacja Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

Konferencja będzie składać się z sesji A oraz sesji B. Sesja A będzie dedykowana pamięci Lecha Wojtczaka. Sesja B (w języku angielskim) będzie dedykowana badaniom bioenergetycznym (krótkie prezentacje oraz komunikaty plakatowe).  Liczymy na aktywny udział doktorantów realizujących badania mitochondriów oraz szeroko rozumianej bioenergetyki. Planujemy nadanie imienia Lecha Wojtczaka Sali na I piętrze w Instytucie Nenckiego PAN: po zakończeniu sesji A, a przed przerwą obiadową. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wkrótce planowane jest rozpoczęcie rejestracji uczestników. Więcej informacji o konferencji udziela Adam Szewczyk a.szewczyk@nencki.edu.pl .

Komitet Organizacyjny : Agnieszka Dobrzyń (IN), Jerzy Duszyński (IN), Hanna Fabczak (Fundacja Nenckiego), Maciej Nałęcz (IN), Adam Szewczyk (PTBioch).

 Warszawa, 12 grudnia 2019 r.