Zapraszamy na, pierwszy w tym roku szkolnym, wykład Fundacji

Serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym roku szkolnym, wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.
dr hab. Katarzyna Bartkowska przedstawi wykład pt. „Co się kryje w głowie – powstawanie układu nerwowego” (streszczenie poniżej)
Wykład odbędzie się 18 września o godzinie 16 w sali wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego. Wstęp wolny.

KBartkowska slajd

Dr hab. Katarzyna Bartkowska jest adiunktem w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Zajmuje się wpływem czynników na rozwój struktur mózgu, kory nowej, hipokampa, móżdżku. Ostatnio, jej zainteresowania skupiają się na analizie ekspresji genów warunkujących powstawanie połączeń mózgu, w tym spoidła wielkiego.

Tematyka wykładu:
Mózg to niezwykle złożony narząd, kierujący wszystkimi funkcjami organizmu. Ze względu na znaczenie dla całego organizmu oraz kruchość jego budowy, schowany jest pod kilkoma „warstwami” ochronnymi takimi jak opony mózgu i czaszka. Jest to główne centrum odbierające i przetwarzające docierające informacje ze środowiska i z wnętrza ciała. Mózg to bardzo skomplikowana struktura, w której każdy, nawet najmniejszy element jest niezbędny dla funkcjonowania całości. Dlatego bardzo ważny jest proces prawidłowego formowania się poszczególnych jego elementów. Wykład przybliży mechanizmy rozwoju ośrodkowego układu nerwowego kręgowców, a więc mózgu i rdzenia kręgowego. Omówione zostaną poszczególne etapy formowania się złożonej struktury od zarodka do dorosłości. Przedstawione zostaną elementy mózgu. Omówione zostaną różne rodzaje komórek nerwowych i sposoby ich generacji, miejsce ich namnażania i przemieszczania się oraz sposób formowania funkcjonalnych połączeń. Odpowiemy na pytanie jakie geny kontrolują powstawanie tej struktury i czy można nimi sterować. Co robić aby rozwój mózgu przebiegał prawidłowo i warunkował niezaburzone jego późniejsze funkcjonowanie. Jak to jest że mimo takiej samej budowy anatomicznej, każdy mózg ludzki jest inny.