Zapraszamy na Konferencję Neurons in Action: 11-13 września 2019

Zapraszamy na Konferencję Neurons in Action 2019, współorganizowaną przez Fundację Nenckiego i Instytut Nenckiego współfinansowaną w ramach umowy 544/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, która odbędzie się 11-13 września 2019 r Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.
poster nia 2019 4-1,