Zebranie Rady Fundacji

Rada Fundacji na spotkaniu 28 czerwca 2019 r. przyjęła sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji Marcelego Nenckiego w roku 2018.
Członkowie Rady Fundacji zaakceptowali proponowane zmiany w Zarządzie Fundacji. W skład Zarządu Fundacji weszli Dorota Nowicka, Kinga Szydłowska i Marek Wypych. Gratulacje!

Bez nazwy-1