Nencki Art Collection powiększyło swoje zbiory

Powołany z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN zbiór biblioteczny pod nazwą: „Nencki Art Collection”, , wzbogacił się w ostatnim czasie o kilka prac, których autorami są artyści plastycy z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do Nencki Art. Collection włączone zostało dzieło z serii „Żyjątka” prof. Marka Olszyńskiego podarowane do kolekcji przez autora. Dodatkowo obraz pt. „26.00.44” dr Kamili Bednarskiej w formie darowizny przekazała Hanna Fabczak. Obie prace powstały po sympozjum/warsztatach „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem”, które odbyły się we wrześniu 2017 roku na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego. Jednocześnie Nencki Art. Collection wzbogacił zbiór grafik autorstwa Kamili Bednarskiej, Katarzyny Tereszkiewicz, Mikołaja Garlaka, Sebastiana Laszczyka, Alicji Skomry, Dominiki Surmacz, Rafała Podsobińskiego, Małgorzaty Jamborskiej, Katarzyny Kozłowskiej. Prace zbioru „Nencki Art Collection” są eksponowane w pomieszczeniach biurowych oraz bibliotece Instytut Nenckiego.

Zyjątka M. Olszynski

 

26.0044 Kamila Bednarska