Wykład Joanny Szczepanowskiej pt.: „Mitochondria – generatory energii i nie tylko”

 

Wykład na temat roli mitochondriów w prawidłowo funkcjonujących komórkach i w patologii. Mitochondria są organellami, w których, w warunkach tlenowych, powstaje około 90% komórkowego ATP. Nieprawidłowe funkcjonowanie mitochondriów może powodować deficyt energetyczny komórki i w efekcie upośledzać wiele procesów komórkowych. Wykład ma na celu przedstawienie, jakie nieprawidłowości w funkcjonowaniu mitochondriów są obecne w często występujących chorobach (zwłaszcza neurodegeneracyjnych), w jaki sposób badane są mechanizmy powstawania chorób mitochondrialnych i czy badania mogą przyczynić się do znalezienia nowych, skutecznych terapii.

Szczepanowska poziom