Biografia Marcelego Nenckiego

Zapraszamy do zapoznania się z biografią  Marcelego Nenckiego, patrona Fundacji. Wydanie II.

Nencki-okladka

Wykład prof. dr. hab Krzysztofa Zabłockiego pt.: „Białko to więcej niż nam mówi gen”

WYKŁADY FUNDACJI NENCKIEGO

Dnia 21 listopada  2018 r. odbył się kolejny wykład dla młodzieży. Licznie zgromadzeni uczniowie i nauczyciele z liceów warszawskich z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji „Białko to więcej niż nam mówi gen”  prof. dr hab. Krzysztofa Zabłockiego z Pracownia Metabolizmu Komórki Instytutu Nenckiego. Następny wykład pt. „Komórka niejedno ma imię”  będzie wygłoszony 12 grudnia 2018 r. przez dr Ewę Joachimiak z Pracowni Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek Instytutu Nenckiego.

Bez nazwy-2 Bez nazwy-1

 

plakat A3 prof. K. Zabłocki

2nd Art & Science: „Sztuka Bioróżnorodności”

Z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego 19 listopada 2018 r. w Sali wystawowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego odbył się wernisaż  wystawy 2nd Art & Science: „Sztuka Bioróżnorodności”. To już druga edycja projektu Art & Science, inicjującego interakcję środowiska biologów molekularnych i artystów. Prezentowane prace powstały podczas sympozjum artystycznego  i warsztatów, które odbyły się  w Boskiej Dolinie k. Rzeszowa w dniach 30 września – 5 października 2018 r.
Wernisaż otworzyła  prezes zarządu Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych Hanna Fabczak witając i dziękując prof. Antoniemu Niklowi dziekanowi i prof. Markowi Olszyńskiemu prodziekanowi Wydziału Sztuki i Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Janowi Ferencowi dyrektorowi Instytutu Artystycznego Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. Agnieszce Dobrzyń dyrektorowi Instytutu Nenckiego i prof.  Adamowi Szewczykowi z Instytutu Nenckiego pomysłodawcy i inicjatorowi projektu, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i realizację wystawy. Podczas uroczystości wręczono prof. Antoniemu Niklowi i prof. Markowi Olszyńskiemu powołania do Rady Artystycznej Nencki Art Collection.
Ekspozycję prezentowaną na wernisażu tworzy 50 prac autorstwa pracowników, studentów i absolwentów  Akademii Sztuki w Szczecinie, Uniwersytetu Artystycznego  w Poznaniu, Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK  w Toruniu, Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie oraz Wydziału Sztuki Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wystawę można zwiedzać do 19 grudnia 2018 br.

_DSC2555_72

_DSC2598_72

_DSC2603_72

_DSC2587_72