Wykład prof. dr. hab Krzysztofa Zabłockiego pt.: „Białko to więcej niż nam mówi gen”

WYKŁADY FUNDACJI NENCKIEGO

Dnia 21 listopada  2018 r. odbył się kolejny wykład dla młodzieży. Licznie zgromadzeni uczniowie i nauczyciele z liceów warszawskich z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji „Białko to więcej niż nam mówi gen”  prof. dr hab. Krzysztofa Zabłockiego z Pracownia Metabolizmu Komórki Instytutu Nenckiego. Następny wykład pt. „Komórka niejedno ma imię”  będzie wygłoszony 12 grudnia 2018 r. przez dr Ewę Joachimiak z Pracowni Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek Instytutu Nenckiego.

Bez nazwy-2 Bez nazwy-1

 

plakat A3 prof. K. Zabłocki