Wykłady Fundacji Nenckiego: „Przychodzi Dusza do Rozumu”

6 czerwca 2017 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa))

UWAGA: Wykład jest zachętą do wzięcia udziału w organizowanym przez Fundację Nenckiego konkursie fotografii przyrodniczej. Szczegóły ogłosimy w przeciągu kilku dni na naszej stronie.

Wykład mgr. Łukasza Bożyckiego pt.: „Przychodzi Dusza do Rozumu”

Wykładowca, na podstawie własnych doświadczeń, przedstawi efekt twórczego połączenia dwóch podejść do fotografii – artystycznego oraz naukowego. Pierwsze poszukuje nowych środków wyrazu. Drugie ma na celu wykorzystanie fotografii jako narzędzia, pozwalającego na dokumentację badanych zjawisk naukowych. Podczas przygotowywania swojej rozprawy doktorskiej wykładowca wielokrotnie natrafiał na piękne obrazy, których znikoma liczba trafia do publikacji naukowych, a znaczna ich część pozostaje jedynie wkładem statystycznym. Ale nawet te opublikowane fotografie są praktycznie niedostępne dla społeczeństwa. Dlatego, jak sam mówi, pragnie zmienić ten stan rzeczy.
Podczas wykładu zostaną poruszone takie zagadnienia jak: uważność, inspiracja, determinacja w realizacji marzeń, a wszystko rozpocznie się od fotografii przyrodniczej. Wykładowca opowie, jak wymienione zagadnienia wpływają na fotografię przyrodniczą oraz pracę naukową. Fotograficzna dokumentacja naukowa może posiadać wiele aspektów artystycznych, które są dostępne dla wprawionego w ich wyszukiwaniu oka. O tym, korzystając ze swoich fotografii, opowie wykładowca. Może jego opowieść stanie się inspiracją dla słuchaczy, otwierając nowe możliwości.

(Mgr Łukasz Bożycki jest doktorantem w Pracowni Biochemii Lipidów w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Zajmuje się badaniem procesu fizjologicznej i patologicznej mineralizacji w układzie kostnym człowieka. Pracę naukową łączy skutecznie z działalnością artystyczną, o której można się dowiedzieć więcej na jego stronie. Na działalność artystyczną wykładowca otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku jego realizacji powstanie m.in. wystawa fotografii naukowych oraz album.)