Wykłady Fundacji Nenckiego: „Kiedy w Polsce żyły słonie”

10 stycznia 2017 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna II p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr. Gwidona Jakubowskiego pt.: „Kiedy w Polsce żyły słonie”

W trakcie wykładu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się ze zwierzętami, które żyły na terenach Polski podczas plejstocenu – okresu geologicznego obejmującego ostatnie 2 500 000 lat dziejów Ziemi. Okres ten charakteryzował się bardzo zmiennymi warunkami klimatycznymi, ośmiokrotnie na tereny Polski, Europy, Azji i Ameryki Północnej wkraczał lądolód z okolic bieguna północnego. W związku z tym zmieniały się warunki życia, w okresach międzylodowcowych żyły zwierzęta ciepłolubne, a w chłodniejszych zimnolubne. Sztandarowym przykładem zmian fauny byli przedstawiciele słoniowatych – słoń leśny Palaeoloxodon antiquus (największy słoń w dziejach tej grupy zwierząt, dochodzący do 4,5 m wysokości) oraz mamut włochaty Mammuthus primigenius.
Słuchacze będą mieli także okazję dowiedzieć się, jak z biegiem plejstocenu zmieniały się inne gatunki zwierząt, szata roślinna oraz krajobraz.

( Dr Gwidon Jakubowski jest paleontologiem, pracuje w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się badaniami mięczaków mioceńskich oraz ssaków plejstoceńskich, a szczególnie mamutów i słoni leśnych. Odkrywca i uczestnik pierwszej polskiej wyprawy paleontologicznej do Mongolii.)