Wykłady Fundacji Nenckiego: „Co i jak zapamiętują zwierzęta?”

26 kwietnia 2016 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna I p. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa))

Wykład dr hab. Małgorzaty Węsierskiej pt.: „Co i jak zapamiętują zwierzęta?”

Wykonywanie różnorodnych codziennych zadań przez ludzi, jak i zwierzęta zostaje brutalnie zaburzone, kiedy brakuje sprawnego funkcjonowania różnych rodzajów pamięci. U ludzi źródłem dysfunkcji pamięci są choroby neurodegeneracyjne, np. choroba Alzheimera, czy choroby psychiatryczne, np. schizofrenia. Podczas wykładu słuchacze będą mogli dowiedzieć się, za co odpowiadają różne rodzaje pamięci, jak badamy pamięć i towarzyszące jej procesy na różnych poziomach organizacji mózgu oraz jakie znaczenie mają te badania dla leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Testy na modelach zwierzęcych zostaną zilustrowane filmami.

(Dr hab. Małgorzata Węsierska jest pracownikiem Pracowni Neuropsychologii Instytutu Nenckiego PAN. Bada funkcjonowanie różnych rodzajów pamięci oraz procesy plastyczności i koordynacji poznawczej w odniesieniu do struktur mózgowych i neuroprzekaźników.)