Wykłady Fundacji Nenckiego: „Struktura i funkcje białek: od genomu do proteomu i dalej”

22 marca 2016 r. godz. 16:00 (II p., Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. L. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład Sławomira Pikuły pt.: „Struktura i funkcje białek: od genomu do proteomu i dalej”

Jeśli genom komórki można porównać do parlamentu, w którym zapadają decyzje dotyczące państwa (komórki), to proteom, a więc wszystkie białka, z których zbudowana jest komórka, to rząd, dzięki któremu informacja genetyczna (ustawy) zostaje wprowadzona w życie (w formie aktów wykonawczych). Wykład będzie dotyczył białek, ich struktury i funkcji w komórce, a także ich wzajemnych powiązań, dzięki którym zachodzą wszystkie procesy życiowe.

(Profesor Sławomir Pikuła jest kierownikiem Pracowni Biochemii Lipidów w Zakładzie Biochemii Instytutu Nenckiego PAN. Od ponad 30 lat zajmuje się badaniem białek, ze szczególnym uwzględnieniem białek transportujących jony wapnia przez błony, białek uczestniczących w metabolizmie lipidów oraz białek wiążących jony wapnia i cząsteczki lipidów w komórce.)