Wykłady Fundacji Nenckiego: „Jak obejść prawo (fizyki) i dostać za to nagrodę (Nobla)”

13 stycznia 2015 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna im. J. Konorskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr. hab. Pawła Pomorskiego, prof. nadzw. IBD pt.: „Jak obejść prawo (fizyki) i dostać za to nagrodę (Nobla)”

Wykład dotyczy Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za rok 2014. Została ona przyznana za „wkład w rozwój mikroskopii fluorescencyjnej wysokiej rozdzielczości” trzem uczonym: Ericowi Betzigowi (twórcy mikroskopii stochastycznej PALM), Stefanowi Hellowi (twórcy mikroskopii STED) i Williamowi Moernerowi, który badał własności fluorescencyjne na poziomie pojedynczych cząsteczek. Wykład przybliży słuchaczom pojęcie zdolności rozdzielczej układów optycznych, pozwoli zrozumieć, jakie ograniczenia nakłada ona na obrazowanie mikroskopowe i jak te ograniczenia udało się obejść.

(Dr hab. Paweł Pomorski pracuje w Pracowni Molekularnych Ruchów Komórkowych Instytutu Nenckiego. Bada sygnały wewnątrzkomórkowe regulujące ruchliwość komórek glejowych. Jest jednym z pionierów zastosowania mikroskopii konfokalnej w Polsce.)