Wykłady Fundacji Nenckiego: „Mitochondria – generatory energii – wpływają na nasze zdrowie”

28 października 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr hab. Joanny Szczepanowskiej, prof. nadzw. IBD pt.: „Mitochondria – generatory energii – wpływają na nasze zdrowie.”

Wykład dotyczy roli mitochondriów w normie i patologii. Mitochondria są organellami, w których pozyskiwana jest energia, niezbędna dla życia komórki. Nieprawidłowe funkcjonowanie mitochondriów może powodować deficyt energetyczny i w efekcie upośledzać wiele procesów komórkowych. Uważa się, że coraz więcej chorób ma związek z wadliwą pracą tych organelli. W trakcie wykładu słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób prowadzone są badania nad poznaniem mechanizmów powstawania chorób mitochondrialnych i czy takie badania mogą przyczynić się do nowych terapii.

(Prof. Joanna Szczepanowska pracuje w Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych Instytutu Nenckiego PAN. Bada stres mitochondrialny w modelu komórkowym chorób neurodegeneracyjnych i chorób mitochondrialnych.)